De afgelopen twee jaar worden OR-leden veelvuldig betrokken bij disciplinezaken die te maken hebben met - volgens Tata Steel - oneigenlijk gebruik van de IT-systemen.

Het gaat daarbij om bijvoorbeeld werknemers die films kijken en die opslaan, het downloaden privébestanden op hun PC, het gebruiken internet voor niet-werkgerelateerde zaken, etc.

Hiernaast constateert de medezeggenschap dat werknemers van Tata Steel in Nederland door een scala van IT-diensten worden gevolgd. Dit gaat van het natrekken van het gebruik van uw bedrijfspas tot het volgen door de vele camera's die de afgelopen twee jaar door Tata Steel overal zijn opgehangen.

Tata Steel controleert 24 uur per dag het IT-gebruik van al haar medewerkers. Als gesignaleerd wordt dat medewerkers zich niet houden aan het IT-beleid, wordt dat verder gecontroleerd en krijgt de afdeling Integrity & Asset Protection opdracht om een onderzoek in te stellen. Deze onderzoeken leiden ertoe dat op uw computer soms bestanden van jaren geleden naar boven komen, dat ook uw klokgedrag via ATR wordt bekeken, etc. Ook het totale gebruik van uw bedrijfspas wordt in beeld gebracht en dat kan van jaren terug, zo blijkt in disciplinezaken waar de medezeggenschap voor ondersteuning bij aanwezig is geweest.

De COR stelt vast dat Tata Steel zich niet aan de Nederlandse wet houdt. De wet is op dit gebied duidelijk over wat wel en niet mag. Ook is duidelijk wie wel mag worden gecontroleerd en en wie niet. Tata Steel stelde voor om een protocol te maken, echter de COR is van mening dat een protocol niet nodig is en al helemaal geen protocol dat de wet niet volgt.

Laat het duidelijk zijn dat de medezeggenschap van mening is dat alle medewerkers van Tata Steel zich moeten houden aan de gedragsregels van Tata Steel. Desondanks is de medezeggenschap van mening dat Tata Steel doorslaat in het controleren van haar medewerkers.

Bron; NieuwsBrief COR [via de mail ontvangen]


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha