We hebben de laatste jaren veel voorbeelden gezien van overheidsinstanties die gegevens van burgers ver­zamelen, daarop analyses en algoritmen loslaten en op basis van de uitkomsten besluiten nemen. Soms loopt dat helemaal fout, zoals bij de toeslagenaffaire.

Vaak gaat het hier om privacy. Althans, dat woord gonst altijd gauw rond als het om algoritmen gaat. Maar wat bedoelen we dan precies met privacy?

Gaat het over het zorgvuldig omgaan met persoonlijke ge­gevens van burgers, over het verzamelen en verwerken van gegevens, over gegevensbescherming en privacy in engere zin?

Of gaat het over privacy in bredere zin: over de wijze waarop instanties ingrijpen in persoonlijke leven van mensen, en bijvoorbeeld over proportionaliteit: over de verhouding tussen maatschappelijke kosten en baten bij het inzetten van zo’n algoritme?

Beide betekenissen van privacy zijn relevant en belangrijk. Dat het ook belangrijk is om onderscheid te maken tussen die twee, laat de kwestie rond SyRI (Systeem Risico­Indicatie) zien.

Alles bij de bron; deIngenieur


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha