Volgens de Rekenkamer is het moment aangebroken dat de politiek verantwoordelijkheid moet gaan dragen voor haar eigen algoritmebeleid. 

Ook op nationaal niveau wordt er een algoritmebeleid gevoerd dat weinig rekening houdt met de burger, blijkt uit een onderzoek van de Rekenkamer naar algoritmes binnen de rijksoverheid dat vorige week dinsdag verscheen. Het onderzoeksorgaan schetst een Rijksoverheid wier ambtenaren vaak gebrekkige kennis hebben van de algoritmes die ze inzetten, waardoor ze vaak niet weten hoe ze discriminatie en privacyschendingen kunnen voorkomen.

Een van de belangrijkste doelen van de Rekenkamer was het openen van de black box van het algoritme, in de hoop de schimmigheid rond de IT-systemen van de overheid op te klaren. Vooralsnog bewaarden verschillende instanties hun systemen, en vooral de werking van hun algoritmes, achter slot en grendel. En wanneer men de digitale poorten wel opende, konden pottenkijkers rekenen op hevig verzet: zo werd de Autoriteit Persoonsgegevens stevig tegengewerkt toen het de Belastingdienst doorlichtte op onder andere discriminerende algoritmes. Pas na dreiging met een dwangsom werd er openheid van zaken gegeven.

Alles bij de bron; deGroeneAmsterdammer


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha