Het vluchtelingencommissariaat in België mag binnenkort de profielen op sociale media van mensen die asiel vragen in ons land onderzoeken. Het is een van de 30 aanpassingen aan het asielrecht die de federale regering vandaag goedkeurt. Asielzoekers moeten voor de controle van hun gsm of computer wel hun toestemming geven, maar wie dat niet doet maakt zich verdacht, aldus staatssecretaris Francken..

.. "Wie geen toestemming geeft, maakt zich in se al verdacht en zal daarvoor een heel goede verklaring moeten geven. Het werkt langs twee kanten. Via die controle van sociale media kunnen we kijken of iemands persoonlijke verhaal wel klopt. Van waar iemand is, wat zijn reisroute was bijvoorbeeld. Als iemand beweert dat hij rechtstreeks uit Afghanistan komt, maar we vinden op Instagram twee weken eerder een vakantiefoto met vriendin in Istanbul: dan klopt er iets niet. Ook wie iemands familie, vrienden en kennissen zijn, kan gouden informatie opleveren"

Dat Francken met deze nieuwe maatregel zou ingrijpen op de privacy van asielzoekers, spreekt hij resoluut tegen. "Het is terecht een gevoeligheid en een bezorgdheid, maar het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen is een onafhankelijke instantie. Het is niet de Dienst Vreemdelingenzaken, mijn administratie, die ineens toegang krijgt tot die gegevens. Het is goed dat die dingen worden gescheiden."...

Een andere wijziging is dat de originele identiteitsdocumenten van asielzoekers voortaan tijdelijk worden ingehouden tijdens de asielprocedure, om te vermijden dat kandidaten wiens aanvraag geweigerd wordt, papieren "verloren laten gaan" en zo hun eigen repatriëring verhinderen. Wie definitief erkend wordt in ons land, krijgt zijn originele identiteitsdocumenten niet meer terug maar een vluchtelingenpaspoort uitgereikt. 

"Wie bij ons bescherming krijgt, moet niet op vakantie gaan naar zijn thuisland", aldus Francken. "Dat zal in uitzonderlijke gevallen wel nog mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de begrafenis van een familielid, maar dan moet dat gemeld worden bij de gemeente. Ik benadruk ook dat we de documenten niét achterhouden, wel inhouden. Ieders basisrechten blijven gegarandeerd. We zijn hard voor mensen die misbruik maken van ons systeem en zacht voor de kwetsbaren."

Alles bij de bron; deRedactie [Thnx-2-Luc]


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha