De commissie Onrechtmatige Bedingen van de Belgische Federale Overheidsdienst Economie heeft vastgesteld dat gebruiksvoorwaarden van diverse sociale netwerken de wet overtreden.

Volgens de commissie is er tussen gebruikers en de sociale netwerken zoals Facebook, Instagram, Twitter en Google+ sprake van een overeenkomst, waarbij de consument een prestatie moet leveren. De commissie stelt dat de sites niet duidelijk maken welke tegenprestatie ze verwachten van de gebruikers. Daarmee doelt de commissie op het ter beschikking stellen van persoonsgegevens en auteursrechtelijk beschermde gegevens. Verder hekelt de commissie het feit dat de documenten met rechten en plichten niet altijd verkrijgbaar zijn in de moedertaal van de Belgische consumenten.

Bovendien verwijzen de netwerksites bij geschillen meestal door naar buitenlandse rechtbanken. Volgens de commissie kan dat niet en moeten geschillen in lokale rechtbanken beslecht worden. Een aantal sites heeft een gebruiksvoorwaarde die consumenten belet om een collectieve rechtszaak te starten. Dat is in strijd met de Belgische en Europese wetgeving, aldus de commissie in het advies.

Een woordvoerder van de Belgische Minister van Economie Kris Peters, zegt tegen de De Morgen dat het waarschijnlijk is dat er een klacht komt. Eerst zal de FOD Economie de Franse zaak tegen Facebook bestuderen en vervolgens samen met de commissie Onrechtmatige Bedingen bepalen welke actie er in België ondernomen wordt. "Maar het is aannemelijk dat er een klacht komt", aldus de woordvoerder tegen de krant.

In België lopen op dit moment al twee zaken tegen Facebook en in Frankrijk werd eerder deze week een ultimatum neergelegd bij Facebook door de privacytoezichthouder omwille van diverse overtredingen van de Franse privacywet. In Nederland onderzoekt de Autoriteit Persoonsgegevens nog altijd de nieuwe privacyvoorwaarden van Facebook, die sinds 15 januari 2015 van kracht zijn.

Alles bij de bron; Tweakers


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha