Grappig, hoe soms dingen het nieuws van de dag kunnen zijn, maar daarna compleet vergeten lijken. Zoals Europa’s besluit om netneutraliteit te beschermen. Hoe staat het er eigenlijk mee?

Hoewel de nieuwe regels eind vorige maand van kracht zijn geworden, zijn ze niet meteen effectief. Het samenwerkings­verband van de toezicht­houders in Europa, genaamd BEREC, denkt op dit moment na over de precieze uitleg van die regels. Hoe heeft de wetgever dat-en-dat woord bedoeld en hoe kunnen we die regels zo effectief mogelijk handhaven? De precieze interpretatie van de wettekst door de toezichthouder heeft natuurlijk impact op onze vrijheid, maar de fundamenten staan wel al vast.

Om zich goed te oriënteren op de verschillende invalshoeken heeft BEREC heeft vertegenwoordigers van internet­providers en een kleine delegatie van burgerrechtenorganisaties uitgenodigd om suggesties te doen. BoF vertrouwt hierbij op het goede werk van onze collega’s van EDRi en Access Now. In hun gesprek met BEREC ging het vooral over de nitty gritty van de wetsartikelen. De belangrijkste aandachtspunten hebben zij, ook namens ons, op papier gezet (samenvatting).

Mede op basis van die gesprekken schrijft BEREC een concepttekst over haar handhavings­beleid. Dat concept wordt in juni gedurende een paar weken ter consultatie aangeboden: iedereen mag er op schieten. Op basis van dat commentaar publiceert BEREC dan eind augustus het definitieve handhavingsbeleid. Vanaf dat moment kan er echt niets meer aan de regels worden aangepast. Hoe netneutraliteit wordt toegepast valt of staat vanaf dat moment vooral met de handhaving door de nationale toezichthouders.

Ondanks dat netneutraliteit nu op Europees niveau geregeld wordt, kan de Nederlandse wetgever nog niet helemaal stil zitten. De minister heeft afgelopen week daarvoor een wetsvoorstel naar het parlement gestuurd. De aanpassing is vooral een cosmetische en het adviesorgaan van de regering, de Raad van State, vond het wel zorgelijk dat de regering “geen aandacht besteedt aan de verschillen tussen het bestaande en het nieuwe regime en de gevolgen daarvan voor eindgebruikers en aanbieders.”

Bof zal de nationale toezichthouder, de ACM, scherp in de gaten houden, want zonder effectieve handhaving hebben we helemaal niets aan een wettelijke bescherming van netneutraliteit. Los daarvan inventariseren we ook waar de Europese regels tekort schieten. Als blijkt dat providers misbruik maken van de loopholes, dan gaan we de Europese Commissie overtuigen dat de regels verscherpt moeten worden.

Alles bij de bron; BoF


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha