Stichting BREIN dreigt met 'strafrechtelijke aangifte' als (reverse) proxies van torrentsite The Pirate Bay niet offline gaan. Dat blijkt uit sommaties die de stichting de afgelopen tijd heeft verstuurd aan TPB-proxy hosters, zoals deze week nog aan hostingbedrijf Greenhost.

"Naast onrechtmatig handelen maakt u, met de beschikbaarstelling van TPB via uw reverse proxy - net als de eigenaren van TPB - opzettelijk inbreuk op het auteursrecht althans bent u medeplichtig aan de inbreuk die de gebruikers van TPB maken en overtreedt u aldus een aantal strafrechtelijke bepalingen in de Nederlandse wetgeving", schrijft Bastiaan van Ramshorst, hoofdjurist van BREIN.

"Het lijkt me een kansloos dreigement", diskwalificeert Arnoud Engelfriet, jurist bij ICTRecht, het standpunt van BREIN. "Allereerst omdat men tussenpersonen aanspreekt, die volgens de wet (art. 54a Strafrecht) niet vervolgd worden als zij maar gehoor geven aan een gerechtelijk bevel tot blokkeren."

Alles bij de bron; webwereld


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!