Burgers zijn op het internet onvoldoende beschermd, waardoor hun grondrechten in het geding komen. Volgens onderzoekers van het Rathenau Instituut is een actieve overheid nodig om schadelijk en immoreel gedrag online tegen te gaan.

De onderzoekers onderscheiden zes hoofdcategorieën van online ontsporing: online informatiemanipulatie, digitaal vigilantisme (voor eigen rechter spelen), online haat, online pesten en geweld, cyberbedrog en online zelfbeschadiging. Binnen elk van deze hoofdcategorieën worden concretere fenomenen geplaatst, zoals phishing, cyberverslaving of desinformatie.

Zoekmachines en aanbevelingsalgoritmes dragen bij aan selectie en amplificatie, omdat dit in belangrijke mate hun financiële succes bepaalt.

Deze dynamiek, ook wel aandachtseconomie genoemd, kan ertoe leiden dat immorele en schadelijke inhoud en gedragingen op zo’n manier worden gepresenteerd dat zij veel aandacht trekken. Mensen kunnen door de online mechanismen anders met normen en regels omgaan. Daarmee kan het internet een facilitator en katalysator zijn voor schadelijke uitingen en gedragingen online.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC. 

Alles bij de bron; Beveiliging


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha