De krijgsmacht heeft bij het inwinnen van inlichtingen en verzamelen van informatie over burgers de regels zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met voeten getreden. Verantwoordelijk voor de schending is het experimentele Land Information Manoeuvre Centre (LIMC), opgericht kort na het uitbreken van de pandemie.

Minister Bijleveld (Defensie) neemt de kritiek van de Functionaris Gegevensbescherming Defensie over. Ze is het de interne toezichthouder eens dat het LIMC activiteiten is gaan ondernemen die niet tot de taken behoort. Zonder aparte grondslag of mandaat had het defensieonderdeel nooit zomaar data over burgers mogen verzamelen, verwerken en analyseren. Dat had alleen gekund als het civiele gezag een verzoek tot bijstand aan het LIMC had gedaan. Maar daar was geen sprake van.

Hoewel het LIMC niet de intentie had grootschalig data te verwerken, kwamen toch persoonsgegevens mee als ‘bijvangst’. Voor deze verwerking bestond geen wettelijke grondslag. Deze overtreding van de AVG wordt defensie aangerekend.

Alles bij de bron; Computable

Update; 

overheidsdocumentatie mbt dit onderwerp:

Onderzoeksrapport Functionaris Gegevensbescherming Defensie inzake het Land Information Manoeuvre Centre (LIMC).

Juridische kaders voor activiteiten in de informatieomgeving

Minister Bijleveld beantwoordt van het Kamerlid Verhoeven (D66) over grootschalige en onrechtmatige verzameling van data van ...


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha