Onder de titel Privacy Protection is een verzekering geïntroduceerd tegen de gevolgen van privacyschendingen die veroorzaakt zijn door virussen, hackers of menselijke fouten. De polisdekking is specifiek gericht op verlies of diefstal van privacygevoelige data.

Privacy Protection verzekert alle aspecten van verlies of diefstal van privacygevoelige informatie, waaronder de kosten voor het melden van het incident, het onderzoek naar de omvang en de oorzaak, crisismanagement, communicatie met klanten en andere betrokken partijen, aansprakelijkheid voor geleden schade door derden, het herstellen van het lek en de strafrechtelijke gevolgen.


"De privacywetgevingen in Europa en het toezicht daarop worden steeds strenger", motiveert de maatschappij de ontwikkeling van de polis. "Bedrijven worden zich dan ook meer en meer bewust van de risico's die zij lopen. Daarbij gaat het niet alleen om het niet voldoen aan wettelijke verplichtingen, maar ook de mogelijke reputatieschade weegt steeds zwaarder: de manier waarop een onderneming met persoonsgegevens omgaat is nu overal in Europa een gevoelig punt." 

Alles bij de bron; amweb 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha