Het zorgvuldig en technisch kunnen uitwisselen van medische gegevens wordt van steeds groter belang, maar het ontbreekt zorgorganisaties op dit gebied vaak aan kennis en ervaring....

...In de praktijk merken wij dat het zorgorganisaties niet ontbreekt aan wilskracht – het medisch beroepsgeheim is onderdeel van het zorgverlener-DNA en zo oud als de hippocratische eed – maar aan kennis en ervaring over hoe het wettelijk kader zich moet manifesteren op de werkvloer.

De rechten van patiënten in relatie tot (de bescherming van) hun medische gegevens zijn vastgelegd in een complex geheel van zorg- en privacywetten, waaronder het medisch beroepsgeheim in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (“WGBO”). In aanvulling hierop zijn relevante richtsnoeren vastgesteld en geldt bijzondere wetgeving voor gegevensgebruik in het kader van medisch-wetenschappelijk onderzoek. Deze wetten zijn niet nieuw, maar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) legt zorgaanbieders aanvullende verplichtingen op die in de context van voornoemde specifieke zorgwetten moeten worden vormgegeven.

In deze juridisch-technische complexiteit ligt de uitdaging voor het veld. Hoe kunnen we zorgen voor een duurzaam data- en privacy beleid in zorgorganisaties waarbij zowel de zorg als de patiënt centraal staan?....

...De eerste stap van zorgorganisaties is wat ons betreft goed te onderzoeken wat wél kan binnen het huidige wettelijke stramien en de huidige technologische oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van logging of authenticatie. Goed gegevensgebruik in de zorg is ten slotte een zeer belangrijke randvoorwaarde voor het verlenen van verantwoorde (digitale) zorg. Daarover kan geen discussie bestaan.

Alles bij de bron; ZorgVisie


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha