Hierbij bied ik uw Kamer het onderzoeksrapport “Inventarisatie maatregelen t.a.v. beheer externe gegevensdragers Donorregister” van de Audit Dienst Rijk (ADR) aan. Op 10 maart 2020 is uw Kamer geïnformeerd over het datalek dat zich heeft voorgedaan bij het CIBG ten aanzien van het Donorregister.

Twee fysieke gegevensdragers (externe harde schijven) met daarop een kopie van donorformulieren met registraties en wijzigingen in het Donorregister in de periode 1998-2010 lagen niet meer in de kluis waar ze werden bewaard. Na de melding van het datalek bij het ministerie van VWS en de Autoriteit Persoonsgegevens heeft het CIBG de ADR gevraagd onafhankelijk onderzoek uit te voeren...

...Specifiek heeft de ADR geconstateerd dat procedures en werkinstructies voor het bewaren en vernietigen van externe gegevensdragers niet of onvoldoende aanwezig waren. Hierdoor heeft het kunnen gebeuren dat de twee harde schijven zijn verdwenen, zonder dat kan worden nagegaan wat er precies is gebeurd met deze gegevensdragers. De ADR constateerde voor het nieuwe Donorregister dat het ten tijde van het onderzoek nog ontbrak aan een voldoende invulling en borging van het bijbehorend informatiebeveiligingsplan.

Het management van het CIBG geeft aan dit ernstige constateringen te vinden en stelt dat dit niet had mogen gebeuren. De interne sturing op de naleving van de regels omtrent informatiebeveiliging is onvoldoende geweest.

Ik sluit mij hierbij aan. Ook ik vind de bevindingen zeer ernstig. Iedereen moet erop kunnen vertrouwen dat met persoonsgegevens in het Donorregister zorgvuldig en op een goed beveiligde manier wordt omgegaan. Hierin is helaas tekortgeschoten...

...Het CIBG is direct aan de slag gegaan met de constateringen van de ADR en heeft al tijdens het lopende onderzoek de informatiebeveiliging rondom het nieuwe Donorregister verbeterd. Als resultaat hiervan zijn op dit moment de meeste maatregelen die het CIBG diende te nemen al geïmplementeerd. Nu richt het CIBG haar aandacht op de resterende maatregelen en het integreren van de maatregelen in de besturingscyclus van het CIBG om de kwaliteit continu te verbeteren. Op deze manier worden de aanbevelingen van het ADR-onderzoek structureel ingebed in de werkwijze van het CIBG.

Alles bij de bron; RijksOverheid


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha