Het afsprakenstelsel Diginetwerk krijgt er een nieuw onderdeel bij: het Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur-Netwerk (GGI-Netwerk). Met het GGI-Netwerk kunnen gemeenten veilig data uitwisselen met elkaar en andere overheden.

Met het afsprakenstelsel Diginetwerk worden bestaande besloten netwerken binnen de overheid aan elkaar gekoppeld, waardoor ze gegevens kunnen uitwisselen. Zo ontstaat uiteindelijk één besloten netwerk voor de overheid. ‘Organisaties wisselen binnen dit netwerk veiliger digitale informatie uit. Intensief samenwerken en het onderling uitwisselen van gevoelige gegevens wordt zo veiliger en makkelijker. Diginetwerk staat los van het internet en is daardoor veiliger dan open internet’, zo melden de organisaties in een persbericht.

Behalve een GGI-Netwerk voor het delen van data, is er ook een mogelijkheid om een SaaS-omgeving (Software as a Service) neer te zetten, waarmee software via internet wordt aangeboden en via internet wordt gebruikt in de vorm van een abbonement.

Alles bij de bron; BinnlandsBestuur


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!