Zoals wellicht niet bij alle lezers bekend, geldt er op grond van het privacyrecht een exportverbod: persoonsgegevens mogen niet – zonder bijkomende maatregelen – naar buiten de Europese Economische Ruimte worden geëxporteerd. Voor export naar Amerikaanse bedrijven bestond heel lang het Safe Harbor regime. Dit was een relatief laagdrempelig stelsel van zelfcertificering. 

Dit stelsel is door het Hof van Justitie echter in oktober ongeldig verklaard, onder meer omdat onvoldoende getoetst was in hoeverre het privacyrecht wel verankerd is in de Amerikaanse wetgeving. De opvolger van Safe Harbor heet het Privacy Shield en die moet, op grond van de nu geldende privacyrichtlijn, door verschillende instanties worden goedgekeurd alvorens deze in werking treedt.

Tot op heden is het Privacy Shield (nog steeds) niet goedgekeurd. Uit het volgende chronologisch overzicht blijkt wat er zoal is gebeurd:

  • Op 29 februari is het Privacy Shield gepubliceerd, inclusief een concept adequaatheidsbeslissing
  • Op 13 april hebben de toezichthouders verenigd in de WP29 een opinie uitgebracht die er op neerkomt dat de toezichthouders het Privacy Shield beter vinden dan Safe Harbor, maar nog niet goed genoeg.
  • Op 29 april heeft de artikel 31 werkgroep geconcludeerd dat er meer tijd nodig is om het Privacy Shield te bestuderen.
  • Op 20 mei heeft de artikel 31 werkgroep opnieuw vergaderd en geconcludeerd dat vanwege doorgaande besprekingen met de V.S. er nog geen besluit kan worden genomen.
  • Op 21 mei heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen (501 voor- en 119 tegenstemmen) die de Commissie oproept verdere verbeteringen aan te brengen in het Privacy Shield
  • Op 30 mei heeft de European Data Protection Supervisor (EPDS) een verklaring uitgebracht waarin hij het nieuwe raamwerk als onvoldoende kwalificeert.
  • Op 6 juni heeft de artikel 31 werkgroep opnieuw vergaderd. De Europese Commissie heeft in de vergadering laten weten dat de besprekingen met de V.S. nog steeds doorgaan. De nieuwe planning is dat het Privacy Shield in de zomer aangenomen zou moeten zijn.
  • Op 20 juni is andermaal vergaderd door de artikel 31 werkgroep. Rondom het privacyshield staat in de stukken dat deze uitgesteld (‘postponed”) is tot het overleg van 29 juni.

Op 29 juni staat het volgende overleg van de WP31 gepland. Het is afwachten welke ontwikkelingen er dan zijn. Ook op nationaal niveau gebeurt er van alles. Zo heeft de Eerste Kamer op 2 juni een brief gestuurd aan de Minister van Justitie, waarin allerlei hele kritische vragen worden gesteld over het Privacy Shield. Ook worden in die brief kritiekpunten geuit op o.a. de aanwijzing van bepaalde landen als “veilig land”. De Minister heeft nog niet op deze brief geantwoord.

Alles bij de bron; DirkZwagerIT


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha