In de discussie rondom het koppel privacy en security wordt er door bepaalde belanghebbenden in diverse samenlevingen hard geprobeerd om te doen alsof die twee geen relatie tot elkaar hebben. Wordt er hard geprobeerd met het handig koppelen van argumenten de beide begrippen een andere waarde te geven en tegenover elkaar te zetten. Een recent Wired artikel besteedde daar in concrete zin aandacht aan.

Zijn privacy en security twee verschillende zaken? Is de geforceerde voorgestelde keuze tussen privacy en security eigenlijk wel realistisch? Nee!

Privacy en security horen bijelkaar en staan niet los van elkaar. Ze hebben samen een heel groot raakvlak, komen bijna op hetzelfde neer. Privacy kan je (wat mij betreft) zien als een gedefinieerd standpunt en security als de (een mede) technische uitwerking daarvan.

- Privacy betekent gegevens geheim houden, beschermen tegen ongewenste inzage en ongewenst gebruik door anderen.
- Security is gegevens beveiligen door ze af te schermen tegen ongewenste inzage en ongewenst gebruik door anderen.

Wanneer je die twee van elkaar gaat losweken en tegenover elkaar gaat zetten, door bijvoorbeeld voor te stellen om in vele stapjes privacy weg te nemen, bereik je geen grotere security maar het tegendeel; je verzwakt juist de veiligheid in algemene zin omdat de principiële grondslag, het beschermen van gegevens steeds verder wegvalt en de technische noodzaak dus uitwerking daarvan steeds meer vervalt en dus ook steeds zwakker wordt.

Wat bij minder privacy dan overblijft is dat niet langer de eigenaar van de gegevens als (exclusieve) eigenaar van die gegevens mag beslissen wie er toegang tot heeft ... maar vanaf dan ook anderen vanuit elk hun eigen belangen en visies! Eigenbelangen die niet te overzien zijn en die jij (als individu) niet (nauwelijks) kan beïnvloeden laat staan tegenspreken en blokkeren. Ben je het er niet mee eens dan heb je pech, einde privacy, wat er met je data gebeurt zal je nooit te weten komen alsmede de effecten die het op je leven heeft ook niet.

Alles bij de bron; Security


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha