Afluisteren

Op 21 maart kan overal worden gestemd over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, de wet die tegenstanders 'de sleepwet' noemen.

Maar wat staat er eigenlijk in die wet, en waarom moet die er komen? Wat zijn de gevaren als de wet wordt ingevoerd? En wat zijn de risico's als dat niet gebeurt? Gaat het om veiligheid tegenover privacy of is dat veel te kort door de bocht?

Volgens internetexpert Ate van der Meer draait het in die nieuwe wet voornamelijk om de mogelijkheid voor de veiligheidsdiensten om 'breed' op te sporen. ''Tot nu toe mag de AIVD alleen gericht computers onderzoeken, en gedurende korte tijd data vasthouden'', legt Van der Meer uit. ''In de nieuwe situatie zou de AIVD bij aannames ergens tappen en alle 'bijvangst' - daarom heet het ook sleepwet - voor onbepaalde tijd vasthouden. Dan vinden ze misschien ook andere data waar ze niet naar op zoek waren.''..

...een moeilijk discussiepunt, geeft Van der Meer toe. ''Moet de staat altijd in de gelegenheid gesteld worden om te controleren? Het kan betekenen dat de overheid zoveel informatie ophaalt en aan elkaar linkt, dat ze zien dat je bepaalde dingen nog niet hebt afgedragen. Het is een grijs gebied, dus mensen zijn bang dat ze te veel in hun privacy worden aangetast.''

Alles bij de bron; OmropFryslan


 

Vanaf de zomer mogen instanties zoals de Belastingdienst, de Fiscale Inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) en de Marechaussee gebruikmaken van speciale opsporingsmiddelen. Momenteel mag alleen de politie dat.

Dat meldt de Volkskrant. Het kabinet heeft onlangs een wet aangenomen waar in staat dat de instanties zelf undercoveracties mogen uitvoeren en verdachten mogen afluisteren. Het kabinet heeft onlangs een wet aangenomen waar dit in staat. Voorheen werkten deze instanties samen met de politie voor zulke operaties.

De Stichting Privacy First laat in de krant weten het niet eens te zijn met de wet. "Dit leidt tot een steeds machtigere, alziende overheid die op eigen gezag burgers kan doorlichten zonder dat zij het doorhebben", aldus stichtingsdirecteur Vincent Böhre in de Volkskrant. 

Het is volgens Böhre ook vreemd dat er zo weinig aandacht is besteed door de Tweede Kamer en door de media. 

Opvallend is dat de Arbeidsinspectie wettelijk gezien ook zelf operaties mag uitvoeren, maar ervoor kiest dit niet te doen. De instantie heeft naar eigen zeggen niet de kennis en de capaciteit om het goed te kunnen uitvoeren en blijft samenwerken met de politie.

Alles bij de bron; NU


 

Hans de Zwart, directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom, geeft 5 redenen om tegen de sleepwet te stemmen.

Op 21 maart mogen we naar de stembus om onze mening te geven over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, oftewel de sleepwet. Die wet is vorig jaar aangenomen, ondanks brede maatschappelijke kritiek van onder meer journalisten, advocaten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Raad van State en diverse mensenrechtenorganisaties.

Onze regering miskent het gevaar van het geven van verregaande bevoegdheden aan de geheime diensten. Die bevoegdheden zijn een noodgreep bedoeld om onze vrijheden te waarborgen, maar ze bereiken juist het tegenover­gestelde: verregaande controle leidt tot mensen die constant op hun hoede zijn. 

Hoe kunnen we een goede maatschappelijke discussie voeren als steeds meer mensen steeds minder durven te zeggen, te schrijven of online op te zoeken? We krijgen onze vrijheid er niet mee terug maar het verlies is gigantisch: een uitgeholde democratie vol bange mensen...

...De coalitie beweert dat we ons geen zorgen meer hoeven te maken over de wet, omdat er een afspraak over één van deze vijf punten in het regeerakkoord staat. Afspraken horen thuis in een wet en niet in een regeerakkoord, want hoe weten we zeker dat over een paar jaar een kabinet-Klaver, -Wilders, -Asscher of -Baudet hetzelfde perspectief heeft op hoe deze wet mag worden ingevuld?

Het referendum is een kans om aan de regering duidelijk te maken dat de problemen in de wet gerepareerd moeten worden. Stem daarom op 21 maart tegen de sleepwet, want Nederland verdient een betere wet.

Alles bij de bron; Parool


 

Op 21 maart vindt het referendum over de invoering van de 'Sleepwet' plaats. De nieuwe Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) regelt dat veiligheidsdiensten meer bevoegdheden krijgen.

De NVJ is bang dat met de maatregel journalistieke bronnen onvoldoende kunnen worden beschermd. Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ: ‘Bronnen zijn voor journalisten essentieel om misstanden boven water te krijgen en hun controlerende rol te vervullen. Zonder beschermde bronnen is geen goede journalistiek mogelijk; zonder beschermde bronnen is de rechtsstaat in gevaar.’

Lees ook: Sleepwet: 3 redenen om tegen te stemmen van Amnesty International 

Alles bij de bron; NVJ


 

Voorstanders van de wet blijven zich verzetten tegen de term “sleepnet”. Lees hier waarom wij bij Bits of Freedom de term gebruiken. En beslis zelf of je het terecht vindt!

Volgens de oude wet mogen de geheime diensten het internetverkeer van specifieke mensen (doelwitten) aftappen. Met de nieuwe wet mogen de diensten het internetverkeer van heel veel mensen tegelijk aftappen. Ook als die mensen geen doelwitten zijn. De metafoor van het "sleepnet" wordt gebruikt om deze nieuwe situatie te beschrijven: surveillance die niet gericht is op een doelwit en op grote schaal en langdurig plaatsvindt.

De vorige minister van Binnenlandse Zaken heeft een aantal voorbeelden gegeven van wat de diensten zouden moeten kunnen. Dit zijn er drie:

  • WhatsApp-verkeer van alle mensen in Utrecht wordt onderschept;
  • internetverkeer van een aanbieder van openbare Wifi-hotspots in Rotterdam wordt onderschept;
  • internetverkeer tussen Nederland en Syrië wordt massaal onderschept.

Hieruit kunnen we dus concluderen dat er inderdaad op grote schaal en stelselmatig zal worden getapt.

Zelf vinden we "sleepnet" een goede metafoor. Het geeft helder aan dat er op grote schaal en langdurig zal worden getapt, waarbij er veel gegevens van onschuldige burgers (bijvangst) worden onderschept. Maar eerlijk gezegd maakt het ons niet uit welke term je gebruikt. We willen wel graag dat je weet wat er in de wet staat. We hebben vijf korte video's gemaakt waarin wordt uitgelegd wat de geheime diensten volgens de nieuwe wet mogen. Ben je het niet met alles eens? Breng dan een tegenstem uit bij het referendum. Een tegenstem is een stem voor een betere wet.

Doe de sleepwet-kieswijzer

Bron; Bits-of-Freedom


 

Het referendum over de sleepwet is op 21 maart, tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. Als het referendum nu werd gehouden, zou 42 procent voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) stemmen en 28 procent tegen. De resterende 30 procent weet het nog niet. Bij de vorige peiling, in oktober, was 51,5 procent voor, 31,9 procent tegen en was 16,6 procent er nog niet uit. Als de twijfelaars niet worden meegerekend, is de verhouding tussen voor- en tegenstanders vrijwel gelijk gebleven: zo’n 60 procent voor en 40 procent tegen. De enquête is begin februari gehouden onder 3576 Nederlanders.

Dat de groep twijfelaars groeide, kan volgens I&O komen doordat er de laatste weken wat minder aandacht voor de sleepwet is geweest. “Het is naar de achtergrond gedrukt”, aldus onderzoeker Laurens Klein Kranenburg.

Alles bij de bron; TPO


 

Op 3 februari legde minister Ollongren in het NRC uit waarom D66 van een vurig tegenstander is bekeerd tot een voorstander van de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Groot pijnpunt voor de tegenstanders van de wet is de sleepnetbevoegdheid. De diensten mogen voortaan enorm veel gegevens verzamelen over grote groepen mensen, en pas daarna selecteren op bruikbaarheid. Met wie mensen bellen, appen, welke sites ze bezoeken, hoe gezond ze zijn, op wie ze vallen of wat hun bedrijfsstrategie is: met de nieuwe wet kan het allemaal als bijvangst bij de diensten terechtkomen.

Volgens Ollongren zal deze wettelijke mogelijkheid geen werkelijkheid worden. Want in het regeerakkoord zijn “waarborgen opgenomen ..." Voor de zekerheid zal het kabinet na twee jaar evalueren of de diensten inderdaad hebben nagelaten hun nieuwe bevoegdheid te gebruiken. De vorige minister Plasterk volgde dezelfde lijn. 

Maar als het niet de bedoeling is om stelselmatig en op grote schaal gegevens over Nederlanders te verzamelen, waarom maakt de nieuwe wet dit dan wel mogelijk? En als dit kabinet via het regeerakkoord een slot op de bevoegdheid kan zetten, dan kan een volgend kabinet de sleepnetbevoegdheid toch ook weer activeren? Geen geruststellende gedachte. In een rechtsstaat horen juist bij vergaande bevoegdheden van veiligheidsdiensten wettelijke waarborgen tegen het schenden van privacy.

Op 21 maart hebben we de mogelijkheid de nieuwe wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten af te wijzen. Als de meerderheid van de bevolking ‘nee’ stemt ontstaat er ruimte om veranderingen aan te brengen. 

Voor GL hebben twee veranderingen prioriteit. De eerste gaat over het afschaffen van de sleepnetbevoegdheid: het verzamelen van gegevens moet veel gerichter. De tweede gaat over de samenwerking met buitenlandse diensten. De nieuwe wet maakt het mogelijk dat buitenlandse diensten informatie krijgen die door onze eigen diensten nog niet is gelezen en beoordeeld. 

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verdienen een wet die hun voldoende armslag geeft om hun werk te doen. Maar de nieuwe wet gaat veel en veel te ver. Zodra de wet is afgewezen in een referendum moet de Tweede Kamer de sleepnet wijzigen om  de bevoegdheden van de inlichtingendiensten te begrenzen. Voor een veilig en rechtvaardig Nederland.

Alles bij de bron; Joop


 

Inlichtingendiensten MIVD en AIVD willen veel liever de eigen hackers inzetten om informatie te ontfutselen aan potentiële terroristen of om andere misstanden te voorkomen. Dat concludeert Volkskrant-journalist Huib Modderkolk vanmorgen in een analyse. Daarmee concentreert het debat over de nieuwe wet op de inlichtingendiensten (Wiv) zich op het verkeerde onderwerp.

Hacken is veel aantrekkelijker, heeft minder juridische implicaties en levert potentieel veel meer inbreuk op de privacy van de omgeving van degene waar de inlichtingendiensten belangstelling voor hebben. Toch gaat het debat daar nauwelijks over. 

Maar de inlichtingendiensten hacken al vol op. Volgens bronnen die de Volkskrant aanhaalt, zitten de hackers van de AIVD al in honderden computers in Nederland en ver daarbuiten. Het hacken gebeurt al sinds 2013 blijkt uit een uitgelekt gesprek tussen specialisten van de Nederlandse inlichtingendiensten en diens Amerikaanse evenknie NSA. De Nederlanders vertellen daarin trots hoe ze zich toegang hebben verschaft tot diverse Nederlandse webfora. Dat onderzoek is gericht op terroristen, maar en passant worden berichten van veel onschuldigen ook bekeken.

Als het doelwit zijn zaakjes echter goed afgeschermd heeft is het alternatief om dan de computers van mensen in de sociale omgeving van het doelwit te hacken. Op dit moment mogen de diensten dat formeel nog niet, maar de nieuwe wet creëert daar wel mogelijkheden voor.

Alles bij de bron; AGConnect


 

De AIVD heeft geen extra bevoegdheden nodig om door te gaan met het goede werk dat ze al kunnen verrichten en hebben verricht, betogen Lysanne van Schaik en Kevin Brongers van de Jonge Democraten.

De Nederlandse inlichtingendiensten lijken ondanks het beperkte budget en de beperkte omvang prestaties van wereldklasse te kunnen leveren. Zo'n twee maanden vóór het referendum over een nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv), is het goed om te zien dat ook zonder de nieuwe wet de inlichtingendiensten uitmuntend werk kunnen leveren...

...De nieuwe wet is echter niet alleen een broodnodige update. Het mogen aftappen van informatie van mensen die niet verdacht worden van een strafbaar feit, en deze jarenlang bewaren, is een grove schending van het grondwettelijk beschermde recht op privacy.

Voor zulke ingrijpende inbreuken op grondrechten moeten zwaarwegende argumenten zijn. Daar is volgens ons geen sprake van. De nieuwe bevoegdheden garanderen grove privacyschending, maar het is niet bewezen dat ze effectief zijn. Niet alleen het recht op privacy komt in gevaar, maar ook de werkbaarheid. In de inlichtingenwereld geldt: 'hoe meer informatie, hoe meer werk.' Niet 'hoe meer informatie, hoe meer veiligheid'. De veiligheid kan juist in het geding komen door een onnodig grote berg aan informatie. De hooiberg wordt groter, de speld vinden alleen maar moeilijker.

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Om inlichtingendiensten meer mogelijkheden te geven hackers achter cyberaanvallen op te sporen , is uitbreiding van de bevoegdheden nodig. Premier Mark Rutte brak daarmee tijdens zijn persconferentie een lans voor de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (Wiv). Rutte sprak naar aanleiding van berichtgeving dat Nederlandse inlichtingendiensten cruciale informatie bij een Russische hackgroep hebben onderschept.

Hij zegt ”trots” te zijn op de AIVD en MIVD. Rutte wijst erop dat diensten van andere landen al ruimere bevoegdheden hebben.

Over de nieuwe wet wordt in maart een raadgevend referendum gehouden. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken wilde eerder op de dag geen verband leggen tussen het nieuws over de Nederlandse veiligheidsdiensten en het referendum dat op 21 maart wordt gehouden over de ‘sleepwet’. 

Alles bij de bron; TPO


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha