De regering weigert informatie te geven over het aantal vorderingen bij sociale netwerken als Hyves, Twitter of Facebook. Kamervragen hierover van GL zijn onbevredigend beantwoord. In het antwoord schrijft Teeven dat er totaalcijfers over het opvragen van gegevens wordt verstrekt, maar dat dit niet verder wordt opgesplitst naar sociale mediatype.

Die getallen zijn afkomstig van de Unit Landelijke Interceptie (ULI) van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), die alle taps uitvoert. Daaronder vallen volgens Teeven ook de informatieverzoeken bij sociale media.  "De korpschef van het KLPD en de voorzitter van het College van procureurs-generaal hebben mij laten weten dat het belang van opsporing en vervolging zich verzet tegen het maken van een verdere uitsplitsing zoals door u gevraagd", schrijft de staatssecretaris.

"De registratie van ULI omvat niet de status van betrokkene (wel of geen verdachte) en ook niet de notificatie", schrijft hij. Of mensen zich, net als Gonggrijp in de VS, verzetten tegen het leveren van informatie kan hij ook niet aangeven. "Het Openbaar Ministerie registreert niet hoe vaak de rechtmatigheid van een vordering bij de behandeling van de strafzaak is betwist of een klacht op grond van artikel 552a Sv is ingediend."

Alles bij de bron; webwereld 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha