Het doorgeven van IP-adressen van surfers aan derden zonder toestemming zou illegaal kunnen worden in Duitsland. Gegevensbeschermingsautoriteiten hebben in Neder-saksen al verschillende websites getarget die afhankelijk zijn van IP-adressen en tracking cookies voor online reclame te voeren.

In de afgelopen jaren heeft Duisland strengere federale wetten inzake gegevensbescherming en internet privacy ingevoerd. Met de herziening van deze e-privacy wet, zal het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden zoals marketing, verkoop en tracking van ip-adressen en cookies zonder toestemming verboden worden.

Volgens gegevensbescherming commissaris Joachim Wahbrink is het informeren van de bezoerkers niet voldoende, gebruikers dienen eerst toestemming te geven aan websites vooraleer deze IP-adressen worden doorgegeven aan adverteerders zoals Amazon e.d. . Verschillende dataprotectie autoriteiten in andere staten van Duitsland lijken in te stemmen met deze aanpassing aan de internet privacy wetgeving.

Lees alles bij de bron; marketing-blog

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha