Privacyregelgeving. Wie denkt daar aan in zijn dagelijkse bedrijfsvoering? Vastgoedbeleggers en retailers doorgaans niet. Begrijpelijk, maar ten onrechte.

Beleggers worden steeds moderner in het beheer van winkelcentra. Ieder zichzelf respecterende eigenaar heeft in zijn winkelcentrum telsystemen voor passanten, heeft camera’s hangen, heeft apps voor de mobiele telefoon en overweegt wifi-tracking. Discountkaarten en spaarsystemen voor winkelcentra worden steeds gebruikelijker. Modern en nuttig. Maar al deze initiatieven zijn bijzonder privacygevoelig. 

We halen er één onderwerp uit: wifi-tracking. Dankzij de smartphone van de bezoeker kan worden gevolgd hoe consumenten zich door een winkelcentrum of winkel bewegen. Welke route neemt de consument, waar en hoe lang staat hij stil? Hoe vaak komt hij terug? Een trackingsysteem kan dit bijzonder nauwkeurig volgen. Daarvoor is niet nodig dat de bezoeker zich ergens aanmeldt. Ook hoeft de telefoon van de bezoeker niet verbonden te zijn met het wifi-netwerk van het winkelcentrum. Voldoende is dat de telefoon aanstaat. Iedere telefoon zendt voortdurend een uniek mac-adres uit (media access control). Er bestaan systemen die dit signaal volgen en zodoende de gangen van de consument in kaart kunnen brengen.

Wifi-tracking is in korte tijd zeer populair geworden. Diverse publicaties melden een onderzoek waarbij retailers hun omzet met liefst 20 procent hebben verhoogd door via wifi-tracking te volgen welke schappen het meeste aandacht krijgen en hoe mensen door de winkel lopen. Informatie die voor de retailer heel bruikbaar is, maar ook voor een winkelcentrum als geheel.

Maar mag het ook? Het antwoord is: nee, niet zomaar. En daar wringt de schoen. Consumenten hebben nauwelijks door dat zij gevolgd worden. En de gebruiker van het tracking systeem realiseert zich niet altijd - zo merken wij in de praktijk - dat zijn acties aan strenge regelgeving onderworpen zijn.

De inzet van wifi-tracking levert een verwerking van persoonsgegevens op. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een persoon kunnen identificeren. Omdat een mac-adres uniek is voor een telefoon, is het mogelijk om de gebruiker van die telefoon te identificeren. Dat de eigenaar van een winkelcentrum dat in de praktijk veelal niet wil doen (hij brengt slechts consumentengedrag in kaart), is daarbij niet van belang.

Alles bij de bron; VastgoedMarkt

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha