Met grote regelmaat verschijnen berichten over digitale privacyschendingen en cybercrime. Grote klappers als de zogeheten Baby-dump-hack (gegevens van ruim 500 Nederlanders) en de hack bij het Groene Hart Ziekenhuis (medische gegevens van een half miljoen mensen) worden afgewisseld met nog veel grotere datalekken, zoals die van Yahoo (gegevens van 3 miljard gebruikers) en Equifax (gegevens van 143 miljoen Amerikanen). Het gebeurt zo vaak, dat we er bijna niet meer van opkijken en de meeste datalekken blijven onopgemerkt bij het grote publiek.

Om organisaties te dwingen bewuster met persoonsgegevens om te gaan en de risico’s van dataverlies te beperken, stelde de Europese Unie in 2016 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze privacyregelgeving, meestal aangeduid met zijn Engelstalige afkorting GDPR, wordt op 25 mei 2018 van kracht.

Hoewel de Nederlandse overheid met de GDPR hamert op de verantwoordelijkheid van organisaties die persoonsgegevens opslaan en bewerken, wil zij ook gebruikmaken van data die vrijelijk over het internet bewegen. Herziening van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), ook bekend als de tap- of sleepwet, moet dit mogelijk maken. De omstreden wetswijziging geeft opsporingsdiensten de bevoegdheid om internetverkeer te onderscheppen, ook alle data van niet-verdachten.

Iemand die zich regelmatig kritisch uitlaat over het gebrek aan online privacy, is Sir Tim Berners-Lee, grondlegger van het world wide web. Het verlies van de controle over persoonlijke gegevens is zorgelijk, vindt hij. Mensen weten volgens hem niet wat bedrijven over hen verzamelen en wat ze daarmee doen. Ze kunnen niet zelf bepalen met wie ze welke gegevens wel of juist niet willen delen. Om burgers meer controle te geven, pleit Berners-Lee voor een soort digitale kluizen ('data pods') waarin mensen zelf bepalen welke persoonsgegevens beschikbaar zijn en wie welke data kan inzien.

Het is duidelijk dat over privacy het laatste woord voorlopig nog niet is gezegd. Met de razendsnelle ontwikkeling van technologie die gebruikmaakt van data, of het nu gaat om artificial intelligence, het internet of things of mobile banking, zal privacy waarschijnlijk altijd een belangrijk discussiepunt blijven.

Alles bij de bron; AGConnect


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha