In maart vorig jaar kwam de WRR met een alarmerend rapport over de digitalisering van de overheid en stelde dat de Elektronische Overheid (e-Overheid) eigenlijk is doorgeschoten. Er is een Informatie Overheid (i-Overheid) ontstaan die zich kenmerkt door ongebreidelde informatiestromen. 

Niet alleen is de overheid zelf daarop het zicht kwijtgeraakt, ook kunnen burgers de dupe worden van verkeerd gegevensgebruik. Het is de hoogste tijd dat de privacybescherming beter wordt geregeld. Vandaar dat er voorstellen zijn gedaan om de transparantie te vergroten over wat er met al die gegevens wordt gedaan, bijvoorbeeld door het inzage- en correctierecht aan te scherpen.

De enorme toename van het gegevensgebruik binnen de overheid geeft inderdaad aanleiding om hier kritisch naar te kijken. Maar tegelijkertijd rijst de vraag of dit probleem beperkt is tot de overheid zelf? Bedrijven verzamelen immers ook steeds meer gegevens over hun klanten.

Alles bij de bron; volkskrant 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha