Er gaat geen week voorbij of in de pers verschijnt wel een bericht dat er persoonlijke gegevens gelekt zijn. Enkele jaren geleden is in Belgie een Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) in het leven geroepen die vooral de juridische aspecten aanpakt.

Maar de bescherming van de persoonlijke levenssfeer kent een ruimer domein. Vandaar de idee om een vzw op te richten, de Belgische Vereniging voor de studie en het onderzoek van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, die experts bijeenbrengt op het vlak van engineering, informatica, geneeskunde, wetenschappelijk onderzoek, filosofie, antropologie, onder bescherming van twee  erkende experts, Bart De Schutter (VUB) en François Rigaux (UCL), en wil zich positioneren als een  multidisciplinair uitwisselingsplatform op het vlak van de persoonlijke levenssfeer.

 "We willen bruggen slaan om informatie uit te wisselen en de verzuiling van de standpunten en strekkingen te voorkomen", vatte Stefan Verschuere van de CBPL samen. Bewijs hiervan zijn de inspanningen van Claudia Diaz die aan de KUL een wegentolsysteem uitwerkt dat niet verplicht om de gegevens over de positie van de wagens mee te delen.

Bron van dit artikel; datanews.be

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha