Vraag: Mijn werkgever heeft recent mijn privémailadres aan een externe partij gegeven die me nu mailt met fitnessaanbiedingen in verband met de bedrijfsfitness. Mag dit zomaar?

Antwoord: Nee, een werkgever mag niet een privémailadres verstrekken aan derden. Een werkgever mag zakelijke contactgegevens van een werknemer verstrekken aan derden als dat relevant is voor het werk. Dat is immers waar die contactgegevens voor bedoeld zijn. Meestal heeft een werkgever geen reden om privémailadressen te moeten hebben. Het kan zijn dat hij ze heeft om loonstroken heen te sturen, of hij krijgt ze uit correspondentie over bijvoorbeeld een ziekmelding. Maar dan moet het gebruik daarvan ook voor die doelen beperkt blijven. 

Alles bij de bron; Security

Aanvulling;

Een werkgever kan zijn personeel niet zomaar controleren. Hij moet voldoen aan de eisen uit onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De belangrijkste voorwaarden voor de controle van personeel zijn:

  • Er bestaat een legitieme reden (het zogeheten gerechtvaardigd belang). Dit belang weegt zwaarder dan het privacybelang van het personeel.
  • Er zijn geen andere manieren mogelijk om het doel te bereiken, die minder ingrijpend zijn voor de privacy van de werknemers.
  • De werkgever meldt de controle bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
  • De werkgever informeert de werknemers over wat toegestaan en wat verboden is, dat controle mogelijk is en op welke manier dat gebeurt. Dit kan bijvoorbeeld met gedragsregels of een protocol.
  • De werkgever houdt rekening met het recht op vertrouwelijke communicatie van de werknemers. Bijvoorbeeld bij de controle van e-mail of telefoon.
  • De werkgever vraagt vooraf instemming aan de ondernemingsraad (OR) voor de controle.

Wat een medewerker buiten kantooruren doet heeft niets met de baas te maken (artikel 10 van de Grondwet). Maar als de medewerker er conflicterende nevenwerkzaamheden op na houdt, of er sprake is van schending van geheimhoudingsplicht door het personeelslid dan verandert dat de zaak.

Meer bij de bron van deze aanvulling; VikingDirect


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha