Een van de meest gevaarlijke ontwikkelingen die in 2017 zichtbaar zijn geworden, is het verschijnsel van censuur. Niet de klassieke censuur zoals totalitaire staten toepassen, maar de indirecte door Facebook, Twitter, Youtube.

De sociale mediabedrijven hebben iets losgemaakt wat zij nauwelijks meer kunnen beheersen: de autonome burger die zelf naar feiten en waarheden zoekt in de jungle van het internet...

...Er zijn politieke krachten aan het werk om deze censuur te institutionaliseren. Dat gebeurt via de term ’fakenieuws’. In Duitsland willen de politieke elites onlinebedrijven als Facebook verplichten, op straffe van hoge boetes, onwelgevallige meningen en berichten die zij als fakenieuws bestempelen, te voorzien van waarschuwingen of te verwijderen. Ook in Brussel en in Den Haag horen we die stemmen, met name van D66-minister Ollongren, die precies weet wat gevaarlijk fakenieuws is maar nooit met een overtuigend voorbeeld komt.

Moderne sociale media vormen het rijk der vrijheid die berichten en meningen van de The New York Times qua vorm gelijk behandelen als die van een willekeurige loopjongen in India. De gebruiker moet zelf uitmaken wat hij vindt, hoe hij die berichten en meningen beoordeelt. Daarmee is de media en politieke elites een belangrijk wapen uit handen geslagen: het exclusieve recht op publieke informatie en opinievorming. Iedereen kan dat doen, met of zonder moraal, met of zonder nadrukkelijke ideologie...

...Het internet heeft de individuele burger machten gegeven die zijn autonomie dramatisch versterken. En bij elkaar vormen die burgers, in de ogen van de heersende culturele en politieke elites, een niet te beheersen macht. Gezocht wordt naar mechanismen om die macht te begrenzen. 

Facebook en Google lijken bereid het vuile werk voor de elites op te knappen – dat is niet verbazingwekkend want de executives van die bedrijven zijn zelf deel van de supranationale elites. Wanneer berichten of video’s die bedrijven onwelgevallig zijn, worden ze verwijderd, wordt een account geblokkeerd, of wordt een video ’gedemonetiseerd’, ofwel geïsoleerd en voorzien van een waarschuwing.

Het is zaak ons in 2018 te verzetten tegen elke vorm van regulering en, zolang er niet tot geweld wordt opgeroepen, tegen directe en indirecte censuur van het internet. De inzet is de toekomst van de vrijheid van meningsuiting, die momenteel door regeringen, grote corporaties en politiekcorrecte actievoerders onder vuur wordt genomen.

Alles bij de bron; Telegraaf [inloggen noodzakelijk]


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!