De burgemeester van Amstelveen deelde de gemeenteraad mee dat het cameratoezicht in het Stadshart van Amstelveen met drie jaar verlengd wordt. Het zou volgens haar onjuist zijn nu met cameratoezicht te stoppen omdat de situatie in het gebied dit niet toelaat. In het gebied zijn geregeld zakkenrollers actief. Daarnaast heeft de burgemeester in haar afweging meegenomen 'wat er op dit moment allemaal in de wereld gebeurt'. Daarmee doelde zij wellicht op de terreurdreiging.

Het is volgens de burgemeester niet goed mogelijk om aan te geven wat de camera's opleveren omdat ze deel uitmaken van een pakket aan maatregelen. Het is de combinatie van alle maatregelen die effect oplevert, waardoor niet goed is te zeggen wat het resultaat van alleen de camera's is.

De fractie van GroenLinks stelde vragen over camera's die op woningen van studenten zijn gericht. De burgemeester liet weten dat er richtlijnen zijn die inkijken voorkomen en technische oplossingen ('maskeren').

Amsterdam breidt het cameratoezicht in de stad uit met een nieuw cameragebied: de Wenckebachweg naast Amstel Station. Bewoners en bezoekers voelen zich onveilig en er is een zedendelict gebeurd. Andere maatregelen hebben nog onvoldoende effect gehad. De Wenckebachweg is gedeeltelijk versmald en verlegd vanwege bouwactiviteiten. Er is daardoor minder verkeer en dus ook minder sociale controle in het gebied.

Er is al extra inzet van de politie en gemeentelijke handhavers in stille uren. Verder zijn bosjes gesnoeid, spiegels geplaatst en is de verlichting verbeterd, maar dat heeft nog niet genoeg opgeleverd en daarom besluit de gemeente camera's te plaatsen.

Alles bij de bron; SlimBekeken [A'veen] & [A'dam]

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha