Actie

De jongerentak van D66 gaat actievoeren tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) die ook wel de 'aftapwet' en 'sleepwet' wordt genoemd. Deze wet geeft inlichtingendiensten nieuwe bevoegdheden om online communicatie af te luisteren.

D66 was in het verleden meermaals kritisch over de Wiv inmiddels steunt D66 de Wiv officieel als regeerpartij. Op 21 maart wordt een referendum gehouden tegen de wet. De jongerendivisie van D66 wil campagnevoeren voor dit referendum, om mensen te overtuigen tegen te stemmen. Er wordt overwogen een bus te financieren om mee door het land te rijden om campagne te voeren. Daarnaast wil de partij mogelijk video’s maken en gadgets uitdelen om webcams mee te bedekken.

De regerende partijen hebben gezegd de uitslag van het referendum naast zich neer te leggen.

Alles bij de bron; NU


 

Geachte heer/mevrouw,

De kogel is door de kerk: vlak voor de kerst heeft de regering de intrekkingswet ingediend waarmee ze de Wet Raadgevend Referendum wil afschaffen.

En wat blijkt: de regering kiest een heel discutabele manier om dat te doen. Wij van Meer Democratie, met anderen, kondigden al aan om een referendum over de afschaffing van het referendum te organiseren. Wettelijk gezien is dat namelijk gewoon mogelijk. Maar de regering is zo bang voor zo’n referendum dat ze met zeer aanvechtbare juridische trucs komt om dit te blokkeren.

Zo heeft de regering in de intrekkingswet doodleuk opgenomen dat de Wet Raadgevend Referendum niet van toepassing is op de intrekkingswet. Maar zoals juristen al hebben betoogd, gaat die vlieger niet op. Het referendum over de intrekkingswet moet immers worden aangevraagd nog voordat de intrekkingswet in werking treedt. En op dat moment geldt de Wet Raadgevend Referendum nog. Maar de regering poogt dat te ondervangen door daarna te stellen dat de intrekkingswet met terugwerkende kracht ingaat. Maar de overheid heeft maar heel weinig ruimte om een wet met terugwerkende kracht te laten ingaan. Dit mag alleen in heel bijzondere gevallen.

Dit is schandalig!

In recente peilingen spreekt de grote meerderheid van de Nederlanders zich uit voor het referendum, en voor behoud van de huidige referendumwet. Zij hebben bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen in meerderheid gestemd op politieke partijen die zich in hun verkiezingsprogramma voor het referendum uitspreken; samen bezetten zij 90 van de 150 zetels. En dan komen een handjevol politici in de achterkamertjes op onnavolgbare wijze opeens tot de afschaffing van het referendum en pogen dit door te drukken met behulp van dubieuze juridische trucs.

Wij geven niet op!

Wij gaan volop de strijd aan om het referendum te redden. We hebben een petitie gelanceerd die al door bijna 35.000 Nederlanders is getekend. We lobbyen onder Tweede Kamerleden en senatoren om hen te laten inzien dat dit zo niet kan – alleen om rechtsstatelijke redenen al niet. We kunnen geen namen noemen maar hebben op dit  terrein al enkele successen geboekt. We zijn veel in de media geweest en zoeken overal de publiciteit. We proberen met alle middelen om ervoor te zorgen dat er toch een referendum over de dreigende afschaffing van het referendum georganiseerd kan worden. En voor het geval dit allemaal niet helpt, bekijken we met advocaten de mogelijkheden voor een rechtszaak tegen de Staat.

Alleen met uw hulp…

Wij kunnen dit niet alleen. Voor onze acties zijn we afhankelijk van de steun van mensen als u. We moeten ons aaneensluiten en de politiek laten zien dat de we deze afbraak van de democratie niet accepteren. Help ons het referendum te redden en doe een eenmalige donatie:

www.meerdemocratie.nl/eenmalig

Met een éénmalige donatie draagt u bij aan onze oorlogskas en zorgt u ervoor dat wij met volle kracht vooruit kunnen werken aan de redding van het referendum. Maar nog beter is het om vriend van Meer Democratie te worden voor een maandbedrag dat u zelf kiest. Daarmee zorg u ervoor dat we snel en onafhankelijk kunnen reageren, en acties op langere termijn kunnen plannen. Klik hier:

www.meerdemocratie.nl/wordvriend

Meer Democratie is de enige organisatie van zijn soort in Nederland. Wij zijn geen politieke partij en wij zijn politiek neutraal. Wij voeren alleen actie voor verbetering van de democratie als zodanig, en nemen niet allerlei inhoudelijke standpunten in. Wij komen op voor uw democratische rechten, verder niets!

Wij wensen u een goede jaarwisseling!

Met vriendelijke groeten,
namens het hele team van Meer Democratie

Herengracht 406-A
Amsterdam, 1017 BX
Nederland


 

IAB Nederland en de bond van adverteerders BVA richten samen met advocatenkantoor DLA Piper een werkgroep Privacy op.

Met de werkgroep willen de belangenbehartigers de totale markt van exploitanten, adverteerders en (media)bureaus van advies en documentatie voorzien op het gebied van de European General Data Protection Regulation (GDPR) en de e-Privacy Verordening. Tevens zal de werkgroep actief de dialoog met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) aangaan om gezamenlijk de zakelijke markt, maar ook de consument voor te lichten over alle komende veranderingen.

Er is ook aansluiting gezocht tot belangenbehartigers als Stichting Reclame Code (SRC), DDA, PMA, DDMA en DDD om de gezamenlijke behoeftes te verkennen.

Alles bij de bron; Emerce


 

Het nieuwe kabinet heeft een Big Brother Award gekregen voor het doorvoeren van de 'aftapwet' in de loop van volgend jaar. Het nieuwe kabinet werd genomineerd door Bits of Freedom vanwege de beslissing om de aftapwet, officieel de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten, in te voeren ongeacht de uitslag van het raadgevende referendum dat begin volgend jaar over de wet wordt gehouden. Bits of Freedom spreekt van "doofheid voor alle kritiek" op de wet. 

Het gaat om de publieksprijs, waarbij gestemd kon worden op het nieuwe kabinet, CDA-leider Sybrand Buma en GGZ Nederland. Het kabinet kreeg 47 procent van de stemmen, Buma en GGZ Nederland respectievelijk 25 en 28 procent. 

Alles bij de bron; NU


 

De Belastingdienst, Focum en Translink zijn genomineerd voor de Big Brother Awards Expertprijs, zo meldt burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, dat de awards organiseert.

De Belastingdienst werd vanwege verschillende redenen genomineerd, zoals het ongeoorloofd gebruik van de gegevens van snelwegcamera's. "De Belastingdienst is de grootste informatiefabriek van Nederland. Vergeet de politiestaat. Welkom in de belastingstaat", zegt onderzoeksjournliast Bart de Koning, tevens één van de experts.

Translink dankt de nominatie door het ongeoorloofd delen van reisgegevens van studenten met DUO. "Translink had niet zo makkelijk moeten strooien met gevoelige persoonsgegevens van reizigers. Ze hadden zich principieel op moeten stellen om de privacy van hun klanten te beschermen en het desnoods voor de rechter moeten laten komen", aldus De Koning. Als laatste sleepte datahandelaar Focum een nominatie in de wacht. "Juist omdat deze organisaties sterk op de achtergrond werken en hun aanwezigheid in Nederland nog niet zo prominent is, is een nominatie voor de Big Brother Awards tijdig en opportuun", laat Dennis Broeders van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid weten.

Het publiek nomineerde eerder al het kabinet, GGZ Nederland en Sybrand Buma voor de Big Brother Awards Publiekprijs. Via Bigbrotherawards.nl kan er tot en met 10 december op deze drie nominaties worden gestemd.

Alles bij de bron; Security


 

Big data en medische innovatie staan donderdag 30 november centraal in een debat in het Groninger Forum (Hereplein) en Groningen.

Cisca Wijmenga (hoogleraar genetica aan het UMCG) en Marie-José Bonthuis (privacyjurist) debatteren over de vraag of patiëntgegevens zonder meer gebruikt mogen worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek of dat daarvoor (per keer) toestemming vereist is. Zij doen dat onder leiding van Hans Harbers.

Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5 euro (studenten en jongeren: 3,50 euro).

Bron; GroningerGezinsbode


 

Privacy First vindt dat de Automatische Nummerplaat Registratie (ANPR)-wet in strijd is met het Europees privacyrecht. Het start daarom met de voorbereiding van een rechtszaak om de wet ontbindend te laten verklaren.

‘Bij dit wetsvoorstel is sprake van algemene, ongedifferentieerde gegevensopslag en wordt die opslag niet beperkt tot dat wat strikt noodzakelijk is. Bovendien ontbreekt voorafgaande rechterlijke toetsing bij toegang tot de gegevens’, schreef het eerder deze maand in een verzoek aan de Eerste Kamer om het wetsvoorstel te verwerpen.

Nu de wet is aangenomen, ziet Privacy First ‘geen andere optie’ dan dit door de rechter ongedaan te laten maken. De organisatie zegt zich daarom voor te bereiden op een rechtszaak. Dat doet het in samenwerking met diverse organisaties. Over om welke partijen het gaat, doet het geen uitspraken. 

Alles bij de bron; Computable


 

Veel Amsterdammers schrokken vandaag toen ze een brief op de mat kregen die wel heel erg veel op een brief van de AIVD lijkt. In de brief wordt aangekondigd dat er bij de ontvanger thuis een systeem wordt geïnstalleerd waarmee de AIVD en MIVD internetverkeer kunnen onderscheppen. Boven de brief staat op een echt lijkend overheidslogo van de zogenaamde Rijksveiligheidsdienst.

Op social media reageren mensen vertwijfeld en geschrokken op de brief. Ook AT5 kreeg meldingen van de brief. 'Creepy of fishing. Ik vind het maar creepy', meldt iemand via Whatsapp.

Met de brief wil Bits of Freedom aandacht vragen over het referendum van de nieuwe 'Sleepwet'. Met de nieuwe wet wordt het voor de overheid mogelijk om grote hoeveelheden data van burgers te verzamelen. De AIVD en de MIVD krijgen door de wet meer toegang tot je surfgedrag op je telefoon of computer. Het referendum is op 21 maart 2018.

Alles bij de bron; AT5


 

Op basis van de wet heb je recht op inzage in je persoonsgegevens. Dit recht wordt per 25 mei 2018 geregeld in een Europese verordening. De belangrijkste veranderingen staan hieronder op een rij.

Even opfrissen, want in de kern blijft het toekomstige inzagerecht gelijk aan het recht dat we nu al hebben. De wet geeft je het recht op inzage in jouw persoonsgegevens die door bedrijven, overheden en anderen gebruikt worden. Naast welke gegevens ze gebruiken heb je ook recht op informatie over onder andere de doeleinden waarvoor ze je gegevens gebruiken en met wie je gegevens gedeeld worden. Zo maakt dit recht het mogelijk om een beter beeld te krijgen van welke gegevens een partij over jou verzameld en je kunt beter controleren of een partij goed met die gegeven omgaat.

1. Je hebt recht op meer informatie
2. De informatie ontvang je gratis
3. Je ontvangt de informatie binnen een maand of uiterlijk drie maanden
4. Digitaal afhandelen van verzoeken
5. Vervolgstappen

Zelf een inzageverzoek doen? Doe het met PIM!

Alles bij de bron; Bits-of-Freedom


 

 

 

Tot eind maart zal er volop campagne worden gevoerd in het kader van het sleepnet-referendum. Daar is zelfs geld voor beschikbaar. Overweeg jij om campagne te voeren en wil je goed beslagen ten ijs komen? Wij houden deze wet al sinds 2011 in de gaten. Tijdens twee informatieavonden bespreken we de belangrijkste punten uit de wet, de grootste onwaarheden die over de wet worden verspreid, en is er volop ruimte voor jouw vragen. De informatieavond is geschikt voor zowel voor- als tegenstanders van de wet.

We organiseren twee infoavonden, één in Amsterdam en één in Eindhoven. Als je je hieronder aanmeldt, zullen we je zo snel mogelijk de exacte locatie en het programma van de avond sturen. Heb je nu al een specifieke vraag? Als je 'm alvast aan ons doorgeeft zullen we proberen je vraag mee te nemen in de avond.

Info-avond Amsterdam op 14 november om 19:00
Info-avond Eindhoven op 22 november om 19:00

Aanmelden en extra informatie via Bits-Of-Freedom


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha