Over de muur & achter de voordeur

Opluchting bij enkele duizenden inwoners van Enschede. Ze hoeven toch geen foto’s van hun badkamer, toilet en slaapkamer naar de gemeente te sturen. De pilot van de gemeente, bedoeld om de WOZ-waarde nauwkeuriger te kunnen vaststellen, is afgeblazen. Al verstuurde foto’s worden verwijderd.

Het Enschedese D66-raadslid Maschja Baas reageert opgelucht dat de proef per direct wordt stopgezet. Zij had samen met haar collega’s van de PVV-fractie een motie ingediend om een einde te maken aan deze ’inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’. Maar liefst twaalf van de dertien partijen ondersteunden de motie. 

„Wethouder Marc Teutelink (Burgerbelangen Enschede) van Financiën, die ook algemeen bestuurslid is van GBTwente, heeft er gelijk werk van gemaakt. Het laat ook zien dat hij de belangen kan scheiden. Die credits mag hij hebben. De wethouder zag uiteindelijk ook in dat de handelwijze indruist tegen de privacy”, aldus Baas. 

Eerder dit jaar begon een soortgelijke proef in Brabant, waar de lokale dienst Belastingsamenwerking Oost-Brabant voor de inwoners van negen gemeenten een ’foto-tool’ introduceerde, waarmee de Brabanders foto’s van het interieur moesten uploaden naar de gemeente als eis om de WOZ-waarde te kunnen vaststellen. Een woordvoerder laat weten dat de proef dáár niet wordt stopgezet. 

Alles bij de bron; Telegraaf


Gemeenten gaan eisen van inwoners dat zij foto’s maken van de binnenkant van hun woning, meldt De Telegraaf. Het idee is dat op deze manier ambtenaren de WOZ-waarde nauwkeuriger kunnen vaststellen. Bewoners moeten foto’s van onder andere hun badkamer, keuken en toilet naar de gemeente mailen.

Vereniging Eigen Huis snapt de woede die mensen hebben over het feit dat de overheid wil meekijken in je persoonlijke ruimte. ‘Je nekharen gaan ervan overeind staan’, zegt woordvoerder Hans André de la Porte. Eigen Huis is momenteel ‘aan het onderzoeken’ of dit mag volgens de privacywetgeving.

In Enschede hebben enkele duizenden bewoners nu ook een brief ontvangen, waarin gevraagd wordt elf foto’s te maken. Foto’s van de keuken, het toilet, de badkamer, de achtergevel en eventuele bijgebouwen zijn zelfs verplicht. Het gaat om een ’pilot’ die lang niet door iedereen gewaardeerd wordt. ‘Het moet niet gekker worden’, zegt Gemma, die met stijgende verbazing de brief las. ‘Alle informatie over mijn woning is al bekend. Dit gaat niet gebeuren’, zegt ze vastberaden. ‘Ik ben eigenlijk alleen maar boos. Want waar komen mijn foto’s terecht, het voelt niet goed. Vooral heel erg onveilig.’

Martin van der Molen weet ook niet goed wat hij aan moet met het verzoek en vindt dat er sprake is van privacyschending. ‘Het is vooral vreemd. Ik betwijfel of ik de foto’s ga maken, maar ik denk dat ik het op zijn beloop laat. Dan zal er wel een aanmaning volgen’.

De gemeenteraadsfracties van D66 en PVV in Enschede vinden dat de pilot richting privacyschending gaat . Zo vragen de twee partijen zich af of GBTwente van plan is dit ook in de rest van de stad in te gaan voeren en wat de concrete gevolgen zijn indien inwoners hier niet aan meewerken. Ook willen de partijen weten hoe de koppeling met andere persoonsgegevens geregeld is. 

GBTwente laat in een reactie weten dat de afgelopen jaren het aantal bezwaren tegen de WOZ-waarde is gestegen. ‘Voordeel van deze wijze van informatie opvragen is hopelijk een verlaging van het aantal bezwaren doordat er een accurate en juiste WOZ-waarde wordt bepaald.

Alles bij de bron; AVRO/TROS Radar


 

De hele dag door je baas bekeken worden via de webcam? Een man uit Rijswijk weigerde dat en werd daarom op staande voet ontslagen.

De man was in dienst van een Amerikaans bedrijf en nam in augustus deel aan een online opleidingsprogramma. De werkgever verlangde van de man dat hij de hele dag ingelogd zou blijven, zijn beeldscherm zou delen en zijn webcam de hele dag aan zou laten staan.

De man deelde zijn beeldscherm, maar voelde zich niet comfortabel bij het idee dat zijn werkgever hem de hele dag kon bekijken via de webcam. De man weigerde daarom zijn webcam de hele dag aan te laten staan. Op grond daarvan werd de man op staande voet ontslagen.

De rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat dit ontslag onterecht is. Volgens de rechter heeft de werkgever de werknemer in zijn privacy aangetast. Opmerkelijk is daarbij dat de rechtbank dit heeft getoetst aan de het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) schoot in deze zaak volgens de rechter tekort.

Alles bij de bron; NU


 

Amazon maakte vorige week bekend dat het de robotmaker iRobot wil overnemen. De overname moet nog wel worden goedgekeurd door de Amerikaanse handelscommissie FTC.

iRobot werd in 2002 bekend bij het grote publiek dankzij de huishoudrobot Roomba. Van het ronde stofzuigertje, dat zonder tussenkomst van mensen de vloer zuigt, waren twee jaar na de introductie een miljoen exemplaren verkocht. 

Nu de bedrijven de overname hebben aangekondigd, maken privacyorganisaties zich zorgen over de privacy van consumenten. Ze zien dit als een manier voor Amazon om steeds meer gegevens van hun klanten op te kunnen slaan.

De nieuwste robotstofzuigers maken namelijk gebruik van een technologie waarmee ze de indeling van kamers kunnen onthouden. De apparaten maken als het ware een kaart van de woning. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat het apparaat niet herhaaldelijk tegen meubels aanrijdt. Die technologie zorgt ervoor dat de huizen van gebruikers tot in detail in kaart worden gebracht.

Juist dat baart de experts zorgen. Amazon krijgt straks waarschijnlijk gedetailleerde informatie over de huizen van zijn consumenten in handen, waardoor het bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclames kan aanbieden.

Een stofzuiger die de indeling van een huis in kaart brengt, is op zich niet zo'n probleem. Het zorgt er vooral voor dat het apparaat efficiënter te werk kan gaan. Maar wanneer de kaartgegevens in de cloud worden opgeslagen, verliezen consumenten daar de controle over.

Op dit moment zijn de kaarten die worden gemaakt door Roomba-robotstofzuigers alleen toegankelijk via iRobot. Maar nu Amazon de robotmaker wil overnemen, is het onduidelijk wie er straks toegang heeft tot de gegevens en hoe de techreus de gegevens gaat gebruiken.

Welke toekomstplannen Amazon, dat zelf ook robots maakt, met iRobot heeft, is ook nog niet bekendgemaakt. Het is dus afwachten wat er precies met het merk en de data zal gebeuren.

Alles bij de bron; NU


 

In Dordrecht rijdt de komende twaalf maanden een videovoertuig rond, waarmee de Politie Eenheid Rotterdam wil testen of nieuwe videotechnologie kan helpen met 'hedendaags politiewerk.' Critici maken zich zorgen over de privacy van burgers en spreken van een glijdende schaal.

De politiebus is voorzien van een draaibare camera op een mast en vier dome-camera's die 360 graden beeld geven rondom het voertuig. De dome-camera's hebben zowel een thermische als een dag- nachtzichtsensor. Met een warmtebeeldsensor kan de politie door rookwolken en duisternis heen kijken. Ook liggen er bodycams in het voertuig waarmee gelivestreamd kan worden.

Er zijn in totaal vijftien agenten speciaal getraind om de camera's vanuit de wagen te bedienen. Het is ook mogelijk om de camera's vanuit de meldkamer te besturen. Zo kan er op afstand worden meegekeken en ingeschat of er extra politie-inzet nodig is, of minder. 

De politie is enthousiast over het videovoertuig, maar er zijn ook critici. "Ik vind het juist best een heftige pilot", zegt Lotje Beek namens digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Want je kunt ontzettend veel met dergelijke techniek, vertelt ze, zoals ook 'biometrische surveillance': gezichten herkennen, mensen identificeren en analyseren. De politie kan de camera's eventueel zelfs inzetten om te kijken of iemand thuis is, denkt ze.

"De politie heeft al veel bevoegdheden." Het gaat volgens Beek ook om de overige camera's die in de openbare ruimte hangen waar de politie toegang tot heeft, en anonieme accounts op sociale media waarmee mensen in de gaten worden gehouden. Daar komt dan óók nog een videoauto bij. Het is wat dat betreft een glijdende schaal denk Beek: de politie die steeds meer mag en kan.

Vincent Böhre, directeur en jurist bij Privacy First, sluit zich aan bij Beek. "Het is een creepy ontwikkeling. Het is de zoveelste stap naar nog meer cameratoezicht. Waar eindigt dit?" Hij kan zich voorstellen hoe praktisch zo'n voertuig is voor de politie. Het zou hem niet verbazen dat iedere politie-eenheid straks over een dergelijk auto beschikt - als de pilot succesvol is natuurlijk.

Zodra de videoauto is ingeburgerd, wordt de lat om deze te gebruiken lager gelegd, denkt hij. "Dat is een ijzeren wet." Eerst zal zo'n voertuig worden ingezet om strafbare feiten te signaleren of verdachten op te sporen. Vervolgens kan het ook gebruikt worden om bij demonstraties te surveilleren en daar mensen in het vizier te houden, zegt Böhre. "Dat heeft mogelijk gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting. Het heeft eerst een chilling effect en uiteindelijk durven mensen niet meer te protesteren. Ze kunnen namelijk niet meer anoniem te straat op."

Wat Beek en Böhre ook dwarszit is de wettelijke onderbouwing van de pilot. De politie beroept zich op artikel 3 van de Politiewet: “De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.” Dat betekent in de praktijk dat de camera’s mogen worden gebruikt voor handhaving van de openbare orde, strafrechtelijk handhaving van de rechtsorde en hulpverlening, vindt de politie.

Beide critici zeggen dat de onderbouwing die de politie geeft 'te algemeen is', omdat je vrij veel onder het wetsartikel kunt scharen. "Er moet echt een betere wettelijke basis zijn", zegt Böhre. Daarnaast vindt Beek dat het onduidelijk is wat nu precies het nut van het experiment is. "De meerwaarde van de pilot wordt tijdens en achteraf bepaald, het wordt niet vooraf voorspeld." Dat vindt ze lastig, zeker omdat uit recent onderzoek van Bits of Freedom blijkt dat de gemeente van Rotterdam zich onvoldoende aan de privacywetgeving houdt. De gemeente werkt niet aan het bevorderen van de privacy van haar inwoners, zegt ze, het gaat juist door met experimenten die de privacy verder in het geding brengen.

Alles bij de bron; Rijnmond


 

Een appartementseigenaar moet twee camera’s die hij had opgehangen in zijn appartement in de Amsterdamse Jordaan verwijderen. De camera’s zijn gericht op de galerij die gemeenschappelijk bezit is van de leden van de Vereniging van Eigenaren (VvE) en schenden andermans privacy.

Voor de plaatsing gaf de VvE geen toestemming. Ook ontbreekt bewijs dat er veel incidenten rond het appartement waren zoals de eigenaar stelde. De camera’s die gericht zijn op de hal van zijn woning en op het balkon waarvan de man het exclusieve gebruik heeft, mogen blijven.

Alles bij de bron; Beveiliging


 

Is er behalve een AIVD, een MIVD en eventueel een NCTV ook nog een gemeentelijke inlichtingendienst nodig voor de terreurbestrijding? De vraag vloeit voort uit een evaluatie van de ‘Rotterdamse aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie’ door een commissie deskundigen.

Het college liet vervolgens de raad weten „geen rol als inlichtingendienst” te ambiëren, maar – op z’n Rotterdams – ook „niet bang” te zijn om te „pionieren in dit werkveld”. Waarna B en W de aanbeveling om ‘op te houden’ met informatie inwinnen over individuele personen, naast zich neerlegde. Ermee ophouden „is niet aan de orde”. Waarmee Rotterdam zich dus het recht voorbehoudt er wél een eigen gemeentelijke inlichtingendienst op na te houden.....

...de deskundigen komen met een waslijst aan ontbrekende wettelijke kaders, ‘mission creep’ door de gemeente, te grote politieke druk en overmatig veiligheidsdenken. 

Meest onrustbarend is dat een wet voor lokaal inlichtingenwerk, zo al gewenst, ontbreekt. De toegezegde wet ‘Persoonsgerichte aanpak en meldingen over radicalisering en terroristische activiteiten’ is er nog altijd niet.

Gemeenten verzamelen nu dus zelfstandig informatie over verdachte personen. Dat wordt in regulier ‘casusoverleg’ met talloze overheidsdiensten besproken, op basis van een convenant. Een houtje-touwtje oplossing. Feitelijk komt dit neer op inlichtingenwerk zonder waarborgen voor burgers. Op privacy bijvoorbeeld, op kennis (achteraf) van de uitkomst van zo’n onderzoek, op een mogelijkheid om te klagen. 

Er is één keiharde conclusie in het rapport. De gemeente Rotterdam „overschrijdt de grenzen van haar taken en verantwoordelijkheden door zelf actief informatie over personen in te winnen”. Ambtenaren proberen ‘achter de deur’ te komen bij verdachte personen, soms met hulp of zorg als voorwendsel. Waarna die informatie met politie, justitie en inlichtingendiensten werd besproken. 

Als inspirator en financier treedt hier de NCTV op, de landelijke antiterrorismecoördinator van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Meerdere gemeenten zijn aldus aan een lokale surveillance van risicogroepen gezet. Het past naadloos bij een eerder dubieus NCTV-initiatief bij moskeeën te infiltreren.  

Dit gaat dus over grondrechten, over de macht van de staat zich te mengen in de privélevens van burgers en daar maatregelen op te baseren – de Orwelliaanse staat ten voeten uit. 

Alles bij de bron; NRC 


 

Er is een nieuwe versie van de "Cyberwegenkaart" verschenen die Nederlandse gemeenten informeert over het online monitoren van burgers. De kaart, die het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft laten ontwikkelen, moet de lokale digitale veiligheid verbeteren en voor cyberweerbare gemeenten zorgen. 

en eerste versie van deze kaart beschreef drie "wegen" waarop gemeenten actie moeten ondernemen om cybercrime te voorkomen en bestrijden, namelijk het beveiligen van de eigen systemen, voorbereid zijn op cyberincidenten en het weerbaar maken van bewoners en ondernemers.

Versie 2.0 van de cyberwegenkaart introduceert een "vierde weg", namelijk online aangejaagde ordeverstoringen. Zo moeten gemeenten zicht hebben op online activiteiten die voor fysieke ordeverstoringen kunnen zorgen. Het gaat dan onder andere om het online monitoren van burgers. Hiervoor gelden wel de nodige regels. "Gemeenten die wel goed zicht hebben op wat er online speelt, lopen het risico dat ze onrechtmatig monitoren", zo laat de Cyberwegenkaart weten (pdf).

Volgens het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), dat de kaart ontwikkelde, is monitoring op internet lastiger dan in het fysieke domein. "Omdat er bij het volgen van personen op social media volgens de AVG-normen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer kan optreden. Het betreft dan met name de vrijheid van meningsuiting, de privacy en het voorkomen van censuur."

Gemeenten moeten inwoners daarom duidelijk informeren over de wijze hoe ze online monitoren en hoe de gegevens die online gevonden zijn, worden bewaard, aldus het CCV. Zo mogen gemeenten niet stelselmatig gegevens van individuele inwoners verwerken. "Neem privacy en ethiek vanaf het begin mee en betrek inwoners en de gemeenteraad bij het vaststellen van ethische dilemma’s, doelen en werkwijze. Neem dit op in het gemeentelijke privacy- en veiligheidsbeleid", zo adviseert de Cyberwegenkaart.

Alles bij de bron; Security


 

Griekse ambtenaren houden vluchtelingen in de gaten met drones en thermische camera's. Athene zegt dat een nieuw bewakingssysteem de veiligheid zal vergroten, maar critici maken zich zorgen over de gevolgen voor de privacy.

De muur wordt bedekt door een groot scherm. Meer dan een dozijn rechthoeken en vierkanten tonen beelden van drie vluchtelingenkampen die reeds op het systeem zijn aangesloten. Een scherm toont de speelplaats en een ander de binnenkant van een van de containers waar mensen samenkomen.

Boven ons knipperen lichten plotseling rood. In een van de kampen is een potentiële dreiging gesignaleerd. Deze "dreiging" is gesignaleerd door Centaur, een hoogtechnologisch veiligheidssysteem dat het Griekse Ministerie van Migratie aan het testen is en in alle bijna 40 vluchtelingenkampen van het land aan het uitrollen is.

Centaur omvat camera's en bewegingssensoren. Het gebruikt algoritmen om automatisch bedreigingen te voorspellen en te signaleren, zoals de aanwezigheid van wapens, onbevoegde voertuigen of ongewoon bezoek aan verboden gebieden.

Het systeem waarschuwt vervolgens de bevoegde autoriteiten, zoals de politie, brandweer en particuliere beveiliging die in de kampen werken.

Vanuit de controlekamer zetten de operatoren met camera's uitgeruste drones in en geven zij de in het kamp gestationeerde agenten opdracht zich naar de plaats van de gemelde dreiging te spoeden.

Alles bij de bron; AlJazeera [NL-scanversie] [thnx-2-Niek]


 

Vele tienduizenden Nederlandse studenten zijn maandenlang gemakkelijk te hacken geweest, omdat hun opleiding hen verplichtte onveilige antispieksoftware te installeren. Kwaadwillenden konden daardoor toegang krijgen tot hun online accounts en meegluren met hun webcam.

Het lek zat in Proctorio, de populaire software die door universiteiten en hogescholen wordt gebruikt om studenten thuis hun tentamens te laten maken.

Om fraude te detecteren, wil Proctorio verregaande rechten op een computer. Zo heeft de software toegang tot de camera en microfoon van de laptop om de student in de gaten te houden. Daarnaast heeft Proctorio de volledige toegang tot alle websites die je met de browser bezoekt en controleert de software welke bestanden er worden gedownload. De software wordt geactiveerd zodra je een specifieke website van de hogeschool of universiteit bezoekt.

"Het is schokkend dat we door Proctorio zo makkelijk te hacken waren", zegt Manish Jhinkoe-Rai, voorzitter van de studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De Landelijke Studentenvakbond (LSVb) wil dat de online privacy en veiligheid van studenten beter worden beschermd: "En dat we niet meer worden gedwongen om dit soort onveilige software te gebruiken", stelt LSVb-voorzitter Ama Boahene. 

Op 18 juni hebben de ethisch hackers van Computest de kwetsbaarheid gemeld bij Proctorio en een week later zei het bedrijf dat het lek was gedicht. Dat hebben Keuper en Alkemade vervolgens bevestigd. 

Alles bij de bron; RTL


 

Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!