De zaak. De gemeente Rotterdam weigert het Riagg, de instelling voor geestelijke gezondheidszorg, drie ton project-subsidie. Als motief verwijst de gemeente naar de weigering van het Riagg om de gemeentelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te tekenen. Rotterdam heeft alle instanties op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en veiligheid verplicht om bij ernstig vermoedens van huiselijk geweld dat te melden aan de Verwijsindex Risico Jongeren.

Waarom weigert het Riagg? Die wil de eigen professionals laten beslissen of en wanneer het een melding doorgeeft. Daartoe houdt het zich vrijwillig aan de codes van de KNMG. De gemeentelijke code vindt het Riagg te ver gaan. Het Riagg wil de vertrouwensrelatie met patiënten kunnen beschermen. En geen verlengstuk worden van de gemeente. 

Hoe oordeelt de rechter? Die maakt er de spreekwoordelijke korte metten mee. De verplichtingen uit de Meldcode hebben niets te maken met de projecten waarvoor subsidie is aangevraagd. Huiselijk gezegd: de bijzondere voorwaarde om de Meldcode te tekenen, is door de gemeente gebruikt als een stok om de hond te slaan. Verder is iedereen die aan dit soort cursussen deelneemt volgens het Riagg al lang en breed bekend bij alle hulpinstanties. Dus er valt ook weinig te melden. De gemeente moet betalen, aldus het vonnis.

Lees alles bij de bron; rechtenbestuur

Eerder verschenen al 3 artikelen op deze site over dit onderwerp;

R'dam vs RIAGG: Gemeentelijke druk bij meldcode 'heel erg'

Riagg: 'Meldcode leidt tot misstanden'

Meldcode huiselijk geweld, de stem van ouders

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha