De curator is verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in de failliete boedel. Dit houdt onder meer in dat de curator verantwoordelijk is voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van de persoonsgegevens in de boedel.

De curator heeft de wettelijke verplichting om de overgebleven bezittingen van de failliete onderneming te verkopen. Deze boedel kan persoonsgegevens bevatten die geld waard zijn, zoals een klantenbestand. De curator mag deze gegevens alleen verkopen als hij daarvoor vooraf toestemming heeft gekregen van de mensen wie het betreft (de klanten van de failliete onderneming).

...De curator kan (de activiteiten van) een failliete onderneming (tijdelijk) voortzetten, met als doel een ‘going concern’-verkoop van de failliete onderneming. Deze onderneming verwerkt dan persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden als de onderneming vóór het faillissement deed. Als er feitelijk niets aan de situatie verandert, mag de failliete onderneming de persoonsgegevens blijven verwerken zoals voor het faillissement...

...Als een onderneming is opgehouden te bestaan, zullen persoonsgegevens doorgaans niet meer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verder werden verwerkt. Dat betekent dat de curator ervoor moet zorgen dat alle persoonsgegevens onomkeerbaar worden vernietigd. Soms moeten bepaalde persoonsgegevens nog een tijd worden bewaard, omdat er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is, bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving.

Privacy bij faillissement op site Autoriteit Persoonsgegevens

Alles bij de bron; Accountancy-vanmorgen


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha