Privégegevens van burgers zijn via internet steeds makkelijker te vinden en toegankelijk voor allerlei personen en bedrijven. Vereniging Eigen Huis vindt dat huiseigenaren zelf de regie moeten hebben over hun persoonsgegevens. Wat zijn de ontwikkelingen op dit gebied en wat betekenen ze voor huiseigenaren? 

Er zijn vier ontwikkelingen die de privacy van huiseigenaren aangaan:

 • In het najaar van 2017 behandelt de politiek de vraag: is er nog een juiste balans tussen de openbaarheid van gegevens bij het Kadaster en de bescherming van persoonsgegevens?

  Voor een paar euro kan iedereen bij het Kadaster een leveringsakte opvragen. Hierin staan persoonsgegevens als geboortedatum, adres, burgerlijke staat en ID-nummer. Op deze manier is het dus heel makkelijk om aan privégegevens van huiseigenaren te komen. Het Kadaster heeft al eens een voorstel gedaan om de privacy van geregistreerden te beschermen, maar daar is nog weinig mee gedaan.

 • Huishoudens krijgen voor eind 2020 een ‘slimme’ energiemeter van hun netbeheerder. Hoe wordt omgegaan met de gegevens van energieverbruikers?

  ...het energieverbruik vertelt ook wat over bijvoorbeeld wanneer mensen thuis zijn, hoeveel mensen er in een huis wonen en over de samenstelling van een huishouden. Derden vragen toegang tot deze gegevens. Energieleveranciers hebben in een privacy-gedragscode afgesproken hoe ze omgaan met de gegevens, maar derde partijen hebben dat vaak niet. Een klant kan het plaatsen van een ‘slimme’ meter overigens weigeren, of de meter kan op verzoek ‘dom’ worden gemaakt. 

 • In januari 2018 gaat de Europese betaalrichtlijn PSD2 in: derden krijgen onder voorwaarden toegang tot betaal- en rekeninggegevens van consumenten. 

  De nieuwe Europese betaalrichtlijn PSD2 gaat in januari 2018 in. Banken moeten dan betaal- en rekeninggegevens gaan delen met derden. Aan een bedrijf dat een app biedt voor het online bijhouden van een huishoudboekje bijvoorbeeld. Dat bedrijf heeft dan zicht op alle uitgaven die zijn gedaan. Bedrijven krijgen niet zomaar toegang tot deze gegevens. De rekeninghouder moet nadrukkelijk instemmen, het bedrijf moet een vergunning aanvragen bij De Nederlandsche Bank (DNB) en zorgen voor een goede beveiliging van de gegevens. Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) vreest voor misbruik, omdat het toezicht internationaal te versnipperd is. 

 • In de hele Europese Unie gaan in mei 2018 dezelfde aangescherpte privacyregels gelden. 

  De consument krijgt meer privacyrechten en toezichthouder AP krijgt meer zeggenschap. Elk EU-land moet nationale regels vaststellen om deze wetgeving uit te voeren. In Nederland wordt de Wet bescherming persoonsgegevens dan ingetrokken.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

 • Een huiseigenaar moet de regie hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Delen mag alleen na toestemming van de huiseigenaar.
 • Een huiseigenaar moet het recht hebben op kosteloze inzage van eigen gegevens en ook het recht op een kosteloze aanpassing ervan als er iets niet klopt.
 • Komen gevoelige gegevens op straat te liggen, dan moeten de getroffen huiseigenaren hierover geïnformeerd worden. Zo kunnen mensen zelf in actie komen om de schade te beperken. Het bedrijf waar de gegevens zijn gelekt moet aangeven welke maatregelen het neemt om herhaling te voorkomen.

Alles bij de bron; VEH


 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha