De honderden kentekencamera's van de politie die overal in het land staan opgesteld registreerden vorig jaar gemiddeld vijf miljoen auto's, motoren en andere voertuigen per dag, waarvan ongeveer twee miljoen unieke voertuigen. Dit houdt in dat elk geregistreerd voertuig gemiddeld 2,5 kentekencamera's passeerde. Het is echter onduidelijk of het cameratoezicht het opsporingsproces efficiënter maakt. Dat meldt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid in een evaluatierapport.

Nederland telt 919 vaste kentekencamera's verdeeld over 461 locaties. Naast de kentekens van passerende voertuigen worden ook additionele gegevens opgeslagen, zoals locatie, tijdstip en foto van voertuigen. Sinds 1 januari 2019 worden deze gegevens 28 dagen bewaard. 

De onderzoekers wilden weten wat het gebruik van kentekencamera's bijdraagt aan het opsporingsproces van de politie, maar dat blijkt lastig vast te stellen. "Wat betreft de efficiëntie in het opsporingsproces kan geconcludeerd worden dat de nieuwe bevoegdheid er soms voor zorgt dat er tijd kan worden bespaard. Tegelijkertijd kost de inzet van de bevoegdheid ook politiecapaciteit. Het nettoresultaat hiervan is moeilijk te bepalen."

De wet met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie is drie jaar van kracht en zal, indien niet verlengd, per 1 januari 2022 vervallen.

Alles bij de bron; Security


 

Het is onduidelijk waar precies alle automatische kentekenregistratiecamera’s langs de Nederlandse wegen staan én waarom ze daar staan. Daardoor is onduidelijk of de camera’s wel op die plekken zijn toegestaan. Dat blijkt uit een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC), een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Volgens de regels mogen de camera’s alleen worden geplaatst op criminele hotspots, risicovolle locaties of plekken waar veel verkeer langsrijdt. 

Automatische kentekenregistratie (ANPR) wordt al jaren gebruikt door de Nederlandse politie. Een politiecamera boven de Nederlandse snelweg fotografeert auto’s en een computerprogramma leest automatisch het kenteken uit. De duizend camera’s, geconcentreerd in de Randstad, leggen dagelijks zo’n vijf miljoen passages vast.

Sinds 2019 mag de politie kentekens van alle automobilisten registreren en gebruiken in strafrechtelijk onderzoek. Omdat dat een inbreuk is op de privacy, is de wet streng. Zo mogen personen niet herkenbaar op de foto’s staan, mogen de registraties niet langer dan 28 dagen lang worden bewaard en moet de politie in een ‘cameraplan’ uitleggen waar de camera’s staan en waarom ze daar staan.

Alleen ontbreekt die uitleg waarom ergens een camera hangt in de cameraplannen, schrijft het WODC. Ook is van de ene camera bekend ter hoogte van welke afslag of hectometerpaal de camera hangt, maar is van ander alleen de straatnaam openbaar. Volgens het WODC bestaat de uitleg wel, maar heeft de politie dat document niet openbaar gemaakt.

Op basis van het WODC-rapport moet de Tweede Kamer dit jaar beslissen of en hoe de politie door mag gaan met het registreren van alle automobilisten. Het systeem is niet onomstreden. Burgerrechtenorganisatie Privacy First noemt het „een massale privacyschending” en kondigde vrijdag aan naar de rechter te stappen. „Dit is totaal niet noodzakelijk, volstrekt disproportioneel en bovendien ineffectief”, staat in een persbericht.

Over één aspect van het ANPR moet de Tweede Kamer volgens Van Berkel zeker een uitspraak doen. Nu moeten personen eerst onherkenbaar op de foto gemaakt worden. Toch kregen politie en Openbaar Ministerie drie keer een foto waarop personen herkenbaar waren. De politie zou graag zien dat onder bepaalde omstandigheden – bij zware misdrijven en na toetsing van een rechter-commissaris bijvoorbeeld – deze foto’s wel gebruikt mogen worden. „De huidige situatie is onwenselijk”, zegt Van Berkel. „Of je bepaalt dat foto’s in hele uitzonderlijke gevallen toch gebruikt mogen worden óf je zegt dat foto’s helemaal niet gebruikt mogen worden. Dan moeten de foto’s ook niet beschikbaar zijn, want anders wordt het wel heel aanlokkelijk om toch te kijken.”

Alles bij de bron; NRC


 

De gemeente Kampen heeft politiecamera’s die kentekens kunnen lezen gebruikt om bijstandsfraude op te sporen. Dat mag niet, oordeelt de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op dit gebied. De uitspraak spreekt van bewijs dat is verkregen op een “wijze die indruist tegen wat van een behoorlijk handelende overheid mag worden verwacht”...

...Nadat er bij de gemeente Kampen anonieme tips binnenkwamen dat een inwoner naast zijn uitkering stiekem bijkluste als taxichauffeur, zijn begin 2016 drie maanden lang hits bijgehouden van de auto van de man. Het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland gaf daar toestemming voor. Uiteindelijk besloot de gemeente dat de man een kleine 16.800 euro aan ontvangen bijstand moet terugbetalen. De Kampenaar stapte daarop naar de rechter.

Volgens de Centrale Raad van Beroep is er geen wettelijke grondslag om als gemeente ANPR-camera’s in te zetten om bijstandsfraude op te sporen. Het gaat om een ingrijpend opsporingsmiddel omdat een groot deel van iemands persoonlijke leven wordt vastgelegd. Een automobilist is zich misschien wel bewust van de camera’s langs de wegen, maar kan niet voorzien dat die apparaten voor langere tijd worden gebruikt in een onderzoek naar zijn bijstand, aldus de raadsheren.

Pas toen de man in juli 2017 door het OM werd aangemerkt als verdachte, mocht ANPR wel worden gebruikt. Dat strafrechtelijke onderzoek draait ook om fraude, maar staat in principe los van het bestuursrechtelijke onderzoek van de gemeente...

...Hoewel zijn cliënt het geld moet terugbetalen, ligt er volgens de advocaat van de man uit Kampen nu wel een principiële uitspraak over het gebruik van ANPR-camera’s. “Er is een duidelijke drempel opgeworpen voordat er zo’n zwaar middel mag worden ingezet”, zegt advocaat Van der Kleij. “Zonder die drempel zou iedereen op basis van een anonieme tip aan de gemeente te maken kunnen krijgen met onderzoek via ANPR.”

Alles bij de bron; Trouw


 

Op 15 december 2020 werd het Amerikaanse transportbedrijf Forward Air slachtoffer van een ransomware-aanval. Het onderzoek naar de aanval wees op 30 juli van dit jaar uit dat de aanvallers ook persoonlijke informatie van medewerkers hadden buitgemaakt.

Het gaat om namen, adresgegevens, geboortedata, social-securitynummers, rijbewijsnummers, paspoortnummers en bankrekeningnummers van 40.655 medewerkers, zo blijkt uit een brief die Forward Air vorige week naar het getroffen personeel stuurde (pdf). Volgens het transportbedrijf zijn er geen aanwijzingen dat er misbruik van de gestolen data is gemaakt. Getroffen medewerkers kunnen een jaar lang kosteloos hun krediet laten monitoren.

Alles bij de bron; Security


 

Hackers plaatsten vrijdag mogelijk gestolen data van IJmond Werkt op het darkweb. Op 6 september werd de organisatie getroffen door zogenaamde gijzelsoftware. Onmiddellijk na het ontdekken van de hack in het computersysteem is Fox-IT ingeschakeld om onderzoek te doen naar de omvang van de hack.

Op 7 september is IJmond Werkt naar buiten getreden met de eerste informatie over de hack. 

De gegevens die de hackers hebben gepubliceerd, worden op dit moment onderzocht. De belangrijkste vraag daarbij is of er persoonlijke gegevens zijn gepubliceerd en zo ja, welke gegevens dat precies zijn. Het kan gaan om naam, adres, woonplaats, Burgerservicenummer, bankrekeningnummer en loopbaangegevens. Het is op dit moment nog niet bekend wanneer dit onderzoek is afgerond.

Op www.ijmondwerkt.com/nieuws staan veel gestelde vragen en antwoorden. Bij nieuwe ontwikkelingen actualiseert men dit overzicht. 

Alles bij de bron; Jutter


 

Zo snel als ze opdoken, zijn twee camera’s ook weer weg uit een straat in Soesterberg. De apparaten hebben een week lang kentekens gescand, laat de politie weten.

,,Het waren inderdaad ANPR-camera’s”, laat een woordvoerder van de landelijke politie-eenheid weten. ,,Stel, iemand heeft een kenteken doorgegeven na een woninginbraak en diezelfde auto rijdt ‘s avonds laat die wijk in, dan gaat er een seintje naar agenten in de buurt.” Hetzelfde geldt voor andere beruchte kentekens, bijvoorbeeld van mensen die nog openstaande boetes hebben.

Waarom zulke camera’s uitgerekend in die straat werden neergezet? Daar is niet per se een reden voor. ,,Ze hebben er nu een week gestaan, maar geen hits opgeleverd. Nu worden ze weer ergens anders geplaatst. Puur om te zien wat het oplevert. Zo vergroten we de pakkans van criminelen.” 

Alles bij de bron; AD


 

Telefoons van fabrikant Xiaomi verzamelen allerlei data over gebruikers en versturen dit naar servers in landen waar de AVG niet van toepassing is. Daarnaast beschikken de telefoons over een contentfilter, hoewel dit niet staat ingeschakeld op de Xiaomi-telefoons die in Litouwen worden verkocht, aldus het Litouwse ministerie van Defensie.

Het National Cyber Security Center van Litouwen deed onderzoek naar telefoons van Chinese makelij. Er werden in totaal vier problemen vastgesteld, waarvan drie met de telefoon van Xiaomi. De telefoon gebruikt binnen de Mi Browser een programma dat 61 verschillende parameters verzamelt over het gebruik van de telefoon en dit stuurt naar servers in landen waar de AVG niet van toepassing is. Iets wat volgens de Litouwse overheid een risico is.

Verder blijkt dat het toestel over een contentfilter beschikt. Zo ontvangt de telefoon periodiek een lijst met verboden woorden in het Chinees, onder andere over Tibet en Taiwan. Het contentfilter staat echter uitgeschakeld in de telefoons die de onderzoekers in Litouwen analyseerden. Als derde punt is er het risico van een datalek bij het gebruik van de Xiaomi Cloud-dienst. De onderzoekers stellen dat het onduidelijk is welke informatie het toestel allemaal naar de fabrikant stuurt.

De Litouwse overheid zegt dat het met het onderzoek de veiligheid van 5G-telefoons die in Litouwen worden verkocht wil vaststellen. Daarbij is er bewust voor de drie Chinese fabrikanten gekozen omdat die mogelijk een cybersecurityrisico vormen.

Alles bij de bron; Security


 

Onderzoek is belangrijk. Onderzoek gebruiken als dekmantel om ongecontroleerd toegang te krijgen tot gevoelige officiële gegevens is dat niet.

Begin juli diende de Oostenrijkse kanselier, Sebastian Kurz, een wetsvoorstel in dat een aardverschuiving zou veroorzaken in de manier waarop de overheid omgaat met de gegevens van haar burgers. EDRi's lid epicenter.works deelt dat het huidige wetsvoorstel vanuit privacy-oogpunt fundamenteel onjuist is en een enorme hoeveelheid gegevens over de hele bevolking blootstelt aan het risico van misbruik.

De voorgestelde wet heeft betrekking op alle gegevens die momenteel in het bezit zijn van het Oostenrijkse bureau voor de statistiek, alsmede op gegevens uit andere officiële registers die eerder door de verantwoordelijke overheidsdienst zijn goedgekeurd voor vrijgave aan onderzoekers. Momenteel wordt besproken of gezondheidsgegevens uit het ELGA-systeem kunnen worden vrijgegeven; dit zou alle patiëntendossiers en medicatie omvatten.

Veel soorten informatie van de belastingdienst zijn al in handen van het Oostenrijkse bureau voor de statistiek en zouden dus onmiddellijk worden opgenomen. Ook denkbaar is de vrijgave van gegevens van het gerechtelijk systeem, immigratiediensten of van het onlangs uitgebreide onderwijsdocumentatiesysteem, waarin nu de volledige onderwijsgeschiedenis van een persoon tot aan zijn pensionering wordt opgeslagen, van de lagere school tot de door het werkloosheidsagentschap (AMS) verplicht gestelde opleiding.

Het Oostenrijkse bureau voor de statistiek is in staat om zelfs dergelijke grote hoeveelheden gegevens grondig te anonimiseren alvorens ze aan derden vrij te geven. Maar vervanging door pseudoniemen is alleen toegestaan voor naam, adres en andere unieke identificatiegegevens, zoals het socialezekerheidsnummer.

Met deze aanpak wordt het bijna zeker dat bijna elk individu uniek identificeerbaar is aan de hand van de resterende gegevens, die dus persoonsgegevens zijn in de zin van de GDPR. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van de Data Privacy Council in zijn kritische verklaring over het wetsvoorstel van kanselier Kurz.

Het wetsontwerp garandeert niet dat alleen erkende onderzoeksinstellingen toegang krijgen tot de gegevens. Er bestaat een niet-uitputtende lijst van instellingen, maar het Bureau voor de Statistiek van Oostenrijk kan verdere instellingen toevoegen op basis van losjes gedefinieerde criteria.

Dit is naar het voorbeeld van het EU-bureau voor de statistiek Eurostat. Bovendien wordt in de toelichting bij het wetsontwerp gesuggereerd dat ook banken en overheidsdiensten toegang tot de gegevens moeten kunnen krijgen, en is de toegang evenmin beperkt tot binnenlandse instellingen. Er is geen enkel criterium om bekend te maken of het voorgenomen onderzoek in het algemeen belang is of welke commerciële belangen ermee worden nagestreefd. De "voornaamste resultaten" moeten online worden gepubliceerd, maar alle andere resultaten kunnen geheim worden gehouden. Zodra een instelling toegang heeft gekregen tot de registergegevens, mag zij deze gebruiken voor andere onderzoeksdoeleinden die geen verband houden met het ingediende onderzoeksvoorstel.

Alles bij de bron; EDRI [vertaald met www.deepl.com/translator]


 

Het Sloveense voorzitterschap van de Raad wil vaart zetten achter de onderhandelingen over een enorme uitbreiding van de Eurodac-gegevensbank, die gevoelige gegevens zal bevatten over miljoenen asielzoekers en migranten in een onregelmatige situatie, door de voorgestelde regels "los te koppelen" van andere EU-wetten inzake asiel en migratie die momenteel worden besproken.

Het Sloveense voorzitterschap van de Raad is van plan de onderhandelingen over een enorme uitbreiding van de Eurodac-gegevensbank, waarin gevoelige gegevens over miljoenen asielzoekers en migranten in een onregelmatige situatie zullen worden opgeslagen, te versnellen door de voorgestelde regels "los te koppelen" van andere EU-wetten inzake asiel en migratie die momenteel worden besproken.

Het voorstel van het voorzitterschap komt een week nadat 31 mensenrechtenorganisaties het Europees Parlement hadden opgeroepen "het wetgevingsproces tijdelijk uit te stellen om voldoende tijd te geven voor een grondige bestudering van de gevolgen voor de grondrechten van de voorgestelde Eurodac-hervorming"

Volgens de Eurodac-voorstellen zouden meer persoonsgegevens van asielzoekers kunnen worden verzameld, en zouden de autoriteiten ook gegevens over illegale migranten kunnen opslaan. 

Volgens de nieuwe Eurodac-regels kunnen de gegevens in het systeem ook aan elkaar worden gekoppeld, waardoor het mogelijk wordt de reizen van personen binnen de EU te volgen (in het officiële taalgebruik bekend als "secundaire bewegingen"), en kunnen de gegevens ook worden gebruikt voor controles van visum- en reisaanvragen.

Sommige van de in het kader van de Eurodac-regels verzamelde gegevens zouden worden opgeslagen in de nieuwe "Common Identity Repository", een enorme biometrische databank die tot 300 miljoen individuele gegevens van niet-EU-onderdanen zal kunnen bevatten, en die momenteel wordt aangelegd in overeenstemming met het "interoperabiliteits"-initiatief van de EU.

Alles bij de bron; EDRI  [Vertaald uit het Engels met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)]


 

Onbekenden hebben de QR-code van de Franse president Macron uit een database gehaald en op sociale media gezet. Op de code zijn z'n voor- en achternaam en geboortedatum te zien. Ook is te lezen dat hij gevaccineerd is met Pfizer. Het kantoor van de president bevestigt de authenticiteit van het document.

Franse zorgmedewerkers hebben toegang tot de vaccinatiegegevens van alle Fransen. Eerder deze maand dook de QR-code van premier Castex op.

Bron; NOS liveblog


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha