Kentekencamera’s gaan vanaf 8 november in Amsterdam registreren of snorfietsers op de rijbaan rijden en een helm dragen. Het aantal snorfietsers dat zich aan deze regels houdt is afgenomen, blijkt uit een recente meting. Wanneer de camera’s een overtreding waarnemen, krijgen de overtreders een boete thuisgestuurd...

...In eerste instantie worden voor deze proef de bestaande kentekencamera’s gebruikt, al is de gemeente van plan om later dit jaar verplaatsbare camera’s te gebruiken. Deze proef duurt een jaar, waarna de gemeente de resultaten zal evalueren.

Alles bij de bron; VerkeersNet


 

Sinds de komst van iOS 14.5 in april kunnen gebruikers zelf bepalen welke bedrijven hen mogen volgen om data te verzamelen. Dit kunnen ze aangeven in hun privacyinstellingen. Daarnaast moeten bedrijven uitdrukkelijke toestemming hebben van de gebruiker om zijn data te verzamelen.

De bedrijven gebruiken die data om een profiel van een persoon samen te stellen en een beeld te schetsen van zijn of haar interesses. Die profielen zijn vaak bedoeld om gerichte advertenties voor te schotelen.

Facebook, YouTube, Snapchat en Twitter hebben gezamenlijk 9,85 miljard dollar (8,52 miljard euro) verloren na de invoering van dat nieuwe privacybeleid van Apple eerder dit jaar. Dat schrijft de Financial Times op basis van eigen onderzoek.

Volgens het onderzoek heeft Facebook het meeste geld verloren gevolgd door Snapchat omdat deze geen desktopversie van zijn app heeft. Twitter en Alphabet, het moederbedrijf van YouTube en Google zijn veel minder getroffen omdat deze andere technieken gebruiken. 

Alles bij de bron; NU


 

De onzekerheid neemt toe rond de app CoronaCheck die bewijst dat je gevaccineerd bent dan wel negatief ben getest of eerder corona hebt gehad. Op het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) nemen de twijfels toe.

De problemen spitsen zich toe op mensen die wel twee keer een vaccin hebben gehad maar daarna toch positief zijn getest. Na een besmetting zou hun qr-code moeten worden ingetrokken. Maar dan verdwijnt de informatie dat iemand twee keer een vaccinatie heeft gehad. En dat is dan definitief. Als iemand naderhand weer gezond is kan de oude status over de inentingen niet meer worden hersteld.

Het grote probleem met het systeem is dat vanwege de privacy het privédeel van de sleutel van het certificaat is gekoppeld aan de qr-code. Die heb je persoonlijk alleen op je eigen telefoon staan en staat nergens anders geregistreerd. De qr-scanner controleert off-line of de qr-code geldig ondertekend is met het certificaat. Zowel de telefoon van de gebruiker als van de scanner hoeven daarbij niet online te gaan.

Het alternatief is de certificaten in een database (Certificate Revocation List) op te nemen. Dan kan de scanner online checken of een qr-code (certificaat) al dan niet geldig is. Dit valt te vergelijken met het groene of rode slotje in een internetbrowser. Bij deze oplossing moet wel een stukje privacy worden ingeleverd. 

Ad Koolen, cryptodeskundige bij Compumatica, voelt het meest voor de tweede optie: ‘Door qr-codes tegen een database met vervallen certificaten te houden kan iemands status worden ingetrokken.’ Maar VWS is daar huiverig voor. Dit in verband met mogelijke privacy-problemen. Koolen zelf ziet die moeilijkheden overigens niet. Een database met certificaten kan zodanig zijn ingericht dat deze alleen zegt of een qr-code al dan niet is ingetrokken....

...Los van dit probleem bestond eerder op de dag enige vrees dat in Nederland de geheime (privé)sleutels van qr-codes waren gestolen. Het leek erop dat in Polen en Frankrijk Europese qr-codes waren gelekt. Maar van een lek lijkt vooralsnog minder waarschijnlijk. De indruk bestaat dat een medewerker van de Poolse/Franse GGD die toegang had tot het systeem, een ‘grap’ heeft willen uithalen. 

Alles bij de bron; Computable


 

Privacy First maakt zich zorgen over de data die auto's verzamelen. Misbruik door bedrijven en overheden ligt op de loer, waarschuwt directeur Vincent Böhre. Daarmee reageert hij op het nieuws dat Tesla's veel meer data opslaan dan bekend was zoals het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ontdekte en gisteren naar buiten bracht. 

'Auto's zijn rijdende computers aan het worden. Al die data kunnen op allerlei manieren worden gebruikt en ook misbruikt door bedrijven of overheden zonder dat je dat zelf doorhebt. Het mag niet zo zijn dat een auto in de toekomst een soort van vergaarbak wordt van alle mogelijke data waar allerlei bedrijven en overheden naar hartenlust in kunnen grasduinen. Daar dreigt het nu wel naar toe te gaan. Die ontwikkeling moeten we een halt toeroepen.', zegt Böhre.

Alles bij de bron; BNR


 

In Argentinië hebben hackers de overheid gehackt en zo de identiteitskaartgegevens van de volledige bevolking gestolen. Online zijn de persoonlijke gegevens van 44 Argentijnse beroemdheden zoals voetballer Lionel Messi en president Alberto Fernández gepubliceerd, terwijl de andere data te koop zou worden aangeboden.

Het Argentijnse overheidsagentschap Registro Nacional de las Personas, kortweg RENAPER, heeft vorige maand af te rekenen gehad met een grote hack. Daarbij zouden de persoonlijke gegevens van alle inwoners van Argentinië gestolen zijn.

RENAPER heeft als onderdeel van ministerie van Binnenlandse Zaken namelijk onder andere de taak om identiteitskaarten uit te geven. Het bureau beheert ook een database waarop al die gegevens toegankelijk zijn voor andere overheidsinstanties. Het is die database die recent zou gehackt zijn.

Volgens de website The Record kan de hacker gegevens opzoeken van eender welke burger en dus vermoedelijk over een kopie van de database beschikt. Die persoonlijke informatie bestaat onder andere uit volledige namen, huisadressen, geboortedata, geslachtsinformatie, uitgifte- en vervaldatums van identiteitskaarten, arbeidsidentificatiecodes, rijksregisternummers en pasfoto’s.

Alles bij de bron; BusinessAM


 

In een voorbeeldbrief van de SIVON aan leerlingen, medewerkers en ouders van scholen die gebruikmaken van de Workspace for Education softwaresuite van Google staat dat Google sinds de aanpassing van Workspace for Education geen data van leerlingen of medewerkers van scholen meer verzamelt of gebruikt voor reclamedoeleinden. Volgens de brief is de school bij het gebruik van Workspace for Education verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt daarmee wat Google met de persoonlijke data van leerlingen en medewerkers kan en mag doen.

Uit de voorbeeldbrief van SIVON blijkt dat er onder meer speciale privacyinstellingen voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs zijn, om leerlingen extra te beschermen. Google ontvangt echter nog steeds op beperkte schaal data die verband houden met het account van de leerling, student of medewerker. Daarnaast registreert Google op welke manier gebruik gemaakt wordt van de softwaresuite. Volgens het SIVON zijn strikte afspraken met Google gemaakt wat het bedrijf wel en niet mag doen met deze data. 

Alles bij de bron; DutchIT-channel


 

Live streamingdienst Twitch heeft bevestigd dat door een verkeerde serverconfiguratie de eigen broncode en uitbetalingsgegevens van makers op internet zijn gelekt. Verder meldt de dienst dat er geen inloggegevens van gebruikers zijn buitgemaakt.

De bij Twitch gestolen data werd begin deze maand via een 125 gigabyte groot torrentbestand op internet aangeboden. Volgens Twitch bestaat de gestolen data uit documenten van de eigen source code repository en uitbetalingsgegevens aan makers. 

Verder meldt Twitch dat er geen wachtwoorden van gebruikers zijn gelekt. Ook is er geen toegang verkregen tot de systemen waar de inloggegevens zijn opgeslagen en zijn ook volledige creditcardnummers en bankgegevens niet gecompromitteerd. 

Alles bij de bron; Security


 

Europa beschikt over software die leugens opspoort in het gelaat van reizigers. Nederland gebruikte data van onschuldige burgers om uit te maken of ze misschien fraudeurs konden zijn. India deelt privé persoonsgegevens met bedrijven ‘om ongekende innovatie mogelijk te maken’; dat land is zelfs koploper in die vele vormen van massatoezicht en is er nog trots op ook.

Waar stopt de controle door de overheid en begint het recht op privacy?...

....Aadhaar

Biometrische dataverzameling, het digitaal opslaan van meetbare, kenmerkende biologische eigenschappen van individuen zoals vingerafdrukken of gezichtsfoto’s, wordt nergens zo massaal uitgerold als in India. In 2009 ging daar het project Aadhaar, Hindi voor ‘fundament’, van start.

Je krijgt er een twaalfcijferige code in ruil voor je naam, geboortedatum, gender, adres, een foto van je gezicht, tien vingerafdrukken en een scan van je irissen. Die code stelt je in staat om vlot aan uitkeringen, voedselhulp of je pensioen te raken.

Registratie zou vrijwillig moeten zijn, maar de Indiase overheid maakt steeds meer uitkeringen en diensten afhankelijk van het hebben van een Aadhaar-nummer. Aadhaar bevat intussen de biometrische gegevens van 1,26 miljard Indiërs en is daarmee het grootste biometrische identificatiesysteem ter wereld....

...iBorderCtrl

Niet alleen India maar ook Europa experimenteert met gezichtsherkenning, haar iBorder-Ctrl-systeem: in 2019 liepen de experimenten daarmee af.

iBorderCtrl is een geautomatiseerd systeem aan de buitengrenzen van de EU dat uitmaakt of inreizende personen al dan niet liegen, op basis van microbewegingen in het gelaat. Wie verdacht wordt van liegen, wordt strenger gecontroleerd door de grensagenten. Zo zouden illegale migranten en terroristen onderschept worden, aldus de Europese Commissie.

De Commissie investeerde 4,5 miljoen euro in het project. Ze weigerde het evaluatierapport in 2019 openbaar te maken; dat zou de commerciële belangen van het consortium bedrijven achter het project kunnen schaden....

...Systeem Risico-Indicatie-software 

In de toeslagen-affaire werden naar schatting 26.000 ouders slachtoffer van onterechte fraudeverdenkingen met de toeslag voor kinderopvang. De Systeem Risico-Indicatie-software of SRI koppelde gegevens uit verschillende overheidsdatabanken aan elkaar om te voorspellen of iemand al of niet een fraudeur was. Mensen met een dubbele nationaliteit of met een exotische familienaam werden extra gecontroleerd, en ook personen die in arme wijken woonden. Hoe de risicoberekening precies gebeurde, werd nooit gedeeld.

Alles bij de brom; MOndiaalNieuws [zeer lang artikel]


 

Bij een datalek begin oktober op het streamingplatform Twitch zijn geen wachtwoorden van gebruikers gelekt. Dat schrijft het bedrijf vrijdag in een update op zijn website.

Het lek kwam op 6 oktober aan het licht, toen een hacker op internetforum 4chan beweerde dat hij 125 GB aan data van Twitch had gestolen. Volgens de hacker ging het om onder meer de broncode van Twitch en uitbetalingsinformatie van gebruikers.

"Er zijn geen wachtwoorden gelekt", schrijft het bedrijf. "We zijn ervan overtuigd dat systemen die de inloggegevens van Twitch opslaan niet zijn getroffen." Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen, benadrukt Twitch. Ook de kluis met creditcardgegevens of andere bankinformatie van gebruikers zou niet getroffen zijn.

Twitch heeft zijn excuses aangeboden aan gebruikers. "We hebben stappen ondernomen om onze dienst verder te beveiligen."

Alles bij de bron; NU


 

Het Belgische nationale cameraschild is vorig jaar uitgebreid met duizenden camera's, zo laat de Belgische politie in het jaarverslag over 2020 weten. "Afgelopen jaar is het nationale cameraschild ANPR verder uitgebouwd. In 2020 komen er 3938 camera’s in aanmerking voor integratie in het nationale ANPR-netwerk", zo staat in het jaarverslag vermeld.

De Belgische politie beschikt al jaren over een "nationaal cameraschild" dat alle ANPR-camera's in het land verbindt met een centraal beheersysteem. Dit moet de politie in staat stellen om snel te reageren wanneer een "geseinde nummerplaat" wordt herkend. 

Vorig jaar oktober werd de AMS-databank (ANPR Managed Services), die tot dan in testomgeving draaide, overgezet naar een afgebakende technische operationele omgeving van een duizendtal camera’s en een afgebakende politionele gebruikersgroep van ongeveer 250 personen. "De evolutie naar een cameraschild met toenemende opties en gebruikers zal in stappen gebeuren. Het kloppend hart van dit geïntegreerde cameraschild is de AMS-databank", liet minister Verlinden van Binnenlandse Zaken eerder weten (pdf).

Vorig jaar maart werd bekend dat de ANPR-camera's in België meer dan een half miljoen foto's per dag maken, wat gemiddeld meer dan 3500 hits oplevert. De ANPR-camera's die de Nederlandse politie gebruikt registreren 135 miljoen kentekens per maand. ANPR staat voor "automatic number plate recognition" en verwijst naar de inzet van camera's die kentekenplaten herkennen. Ze worden ingezet bij trajectcontroles en voor het herkennen van bijvoorbeeld gestolen voertuigen.

Alles bij de bron; Security


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha