Met zijn dystopische roman 1984 creëerde George Orwell een metafoor om het belang van privacy kracht bij te zetten: 'Big brother is watching you'. Orwell liet zien hoe ongebreidelde surveillance en brute interventies door de overheid van (bijna) iedere burger een mak schaap maken. Iets wat je iemand die opgroeide in het voormalige Oostblok niet hoeft uit te leggen.

Maar daar waar de Stasi in haar hoogtijddagen één informant per twintig Oost-Duitse burgers had, lopen we nu allemaal rond met onze eigen Stasi-agent: de smartphone....

...Nee, het echte gevaar is Big Mother, die zich vermomt als een welmenende overheid of een superklantgericht bedrijf, en die ons subtiel stuurt (‘nudgen’) naar de hoek waar ze ons hebben willen.

Dat sturen gebeurt door ‘slimme’ algoritmen die op basis van een grote hoeveelheid persoonlijke gegevens beslissen welk nieuws goed voor ons is, welke aanbieding ons op het lijf geschreven is, welke opleiding we kunnen kiezen, of welke baan we mogen hebben. Algoritmen die bepalen wat we wel en niet te zien krijgen, die het (beperkte) menu samenstellen waar we vandaag uit mogen kiezen.

Het probleem is dat zowel de makers, als wij - de mensen die blootgesteld worden aan hun beslissingen - niet weten hoe deze slimme algoritmen werken, en dat deze algoritmen hun beslissingen niet uitleggen of beargumenteren. Bovendien weten we niet welke persoonlijke gegevens gebruikt worden om zo’n beslissing te nemen, waardoor we dus ook niet kunnen controleren of de gegevens juist zijn, of dat ze wellicht buiten hun oorspronkelijke context verkeerd geïnterpreteerd worden.

Big Mother dus. Die alles van je weet. Het beste met je voor heeft. Voor gevaren en misstappen behoedt. Maar je daarom verstikt. Die voorkomt dat je je eigen leven leidt, je eigen fouten maakt, en daarvan leert. Voorkomt dat je jezelf laat gelden. Voorkomt dat je zelf over de wereld nadenkt, en haar verandert daar waar dat volgens jou nodig is.

Big Mother. Waar we ons van los moet rukken. En wel snel. Voordat we onder haar moederliefde bezwijken. En willoze, gedrogeerde, slaven van de slimme algoritmen zijn geworden.

Alles bij de bron; FD


 

Vlak voor kerst lanceerde de NPO een nieuwe versie van haar app ‘NPO Start’. Maar wat blijkt? De app dwingt je om gevolgd te worden door een lange lijst van bedrijven. Wil je dit niet? Dan krijg je geen toegang. Dat kan om meerdere redenen niet door de beugel.

De NPO verleent een publieke dienst die voor iedereen in Nederland beschikbaar moet zijn. Niet voor niets wordt het grotendeels gefinancierd vanuit de belastingen die we allemaal betalen. Maar steeds meer mensen kijken of luisteren naar de publieke omroep via hun smartphone of tablet. Hiervoor ben je afhankelijk van de NPO Start app. Als je de nieuwste versie (versie 5.01 van 22 december 2017) van deze app voor het eerst opent moet je om toegang te krijgen tot de app toestaan dat een lange (en steeds wisselende) waslijst van commerciële partijen je kijkgedrag kunnen volgen en je kunnen profileren. Volgens de NPO is dit nodig om je ‘gepersonaliseerde’ Ster-advertenties te laten zien.

Een andere keus dan de app helemaal niet gebruiken, heb je niet. Je toestemming wordt dus afgedwongen en je ‘toestemming’ dus een wassen neus. Want van in vrijheid gegeven toestemming, zoals vereist wordt door de wet, is geen sprake.

In 2013 werd de NPO al eens op de vingers getikt door de privacytoezichthouder voor het opwerpen van een tracking wall op haar website. Bovendien hebben we in Nederland in 2015 ervoor gekozen om tracking walls van publieke instellingen aan banden te leggen in de zogenaamde ‘cookiebepaling’ in de Telecommunicatiewet. Toch lijkt men daar niet van geleerd te hebben. Gelukkig komen er Europese regels aan die hier juridisch helder over zijn: dit mag niet.

Los van het feit dat je toestemming wordt afgedwongen, is het ook nog eens onduidelijk waarvoor je nu precies toestemming geeft. De hele lange lijst van partijen die via de app jou (via cookies) mogen tracken zijn slechts een ‘momentopname’ die steeds kan veranderen en de NPO kan geen garanties geven over de volledigheid van deze lijst vanwege het ‘dynamische karakter van het internet’. En het is helemaal onbegonnen werk om als gebruiker een helder beeld te krijgen wat al die andere partijen die informatie over je verzamelen met jouw gegevens gaan doen.

De NPO moet de principiële keuze maken om alleen reclame-inkomsten te genereren via contextafhankelijke advertenties waarmee mensen niet gevolgd worden. De NPO hoeft niet te zwichten voor het surveillance-model waarin kijkers systematisch worden gevolgd door allerlei partijen.

Alles bij de bron; Bits of Freedom


 

Gepersonaliseerde voeding ofwel personalised nutrition is in opkomst. Diverse onderzoeksinstellingen en fabrikanten van voedingsmiddelen zijn bezig met voeding die op een enkel individu is toegespitst, bijvoorbeeld op basis van genetisch materiaal of darmflora. Het kan ook gaan om een groep mensen: bijvoorbeeld voeding voor personen met een verhoogd risico op hart- en vaatziektes of diabetes. 

Bij gepersonaliseerde voeding is er uitwisseling van data van de consument naar de producent ervan of naar een onderzoeksinstelling. Deze data bestaan uit persoonsgegevens, maar je kunt ook denken aan gegevens over urine faeces, bloed of ander lichaamsmateriaal. Bij een brede benadering van het thema gepersonaliseerde voeding valt daar ook beïnvloeding van leefstijl onder. Met behulp van draagbare technologie kunnen data, zoals het aantal stappen van de gebruiker, worden geregistreerd en verzonden. 

De verwerking van deze gegevens is nu gebonden aan de regels vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Er zijn echter belangrijke veranderingen op komst als de overgangsperiode van de Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018 afloopt. Deze veranderingen hebben ook een flinke impact op fabrikanten en gebruikers van gepersonaliseerde voeding.

Alles bij de bron; VMT [via FoodHolland]


 

In het eerste kwartaal van 2018 komt er een online platform waarop iedereen z'n persoonlijk medisch dossier kan inzien. Dat zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block. Patiënten zullen ook gegevens kunnen toevoegen en kunnen kiezen met welke artsen of instellingen de gegevens gedeeld worden.

Het platform wordt nu al door een select publiek getest en zou volgens De Block "in het eerste kwartaal van 2018" voor iedereen beschikbaar moeten worden. Tegen eind maart moet je medische gegevens kunnen terugvinden via de "Health Viewer" in een latere fase moeten er ook "M-Health" toepassingen aan toegevoegd worden: digitale manieren van zorgvestrekking zoals een app die de hartslag meet en dergelijke.

"We gaan de patiënt niet enkel inzage geven", aldus De Block. "We gaan ook de mogelijkheid geven om zaken toe te voegen die er volgens de patiënt ook bij moeten staan. Je kan ook zelf kiezen of het dossier gedeeld wordt met andere zorgverstrekkers." 

Alles bij de bron; VRTNieuws


 

Facebook, Google en de andere grote techbedrijven sleuren ons mee naar een totalitair systeem, volgens jurist, filosoof en schrijver Maxim Februari: 'We zitten midden in een revolutie en die is ingrijpender dan de industriële.'

Het begon met koppeling... 'Koppeling houdt in dat alle gegevens die instanties over je hebben aan elkaar worden verbonden - over je partner, je gedrag, je gezondheid, je prestaties en je verdiensten - en dat je op grond daarvan wel of niet toegang krijgt tot iets. Toegang was iets wat mij ook al langer interesseerde; toegang krijgen tot gezondheidszorg, tot onderwijs, tot diensten van de overheid. Toegang kun je afhankelijk maken van criteria, die weer zijn gebaseerd op gegevens, op data. Die data kunnen overheden en het bedrijfsleven tegenwoordig heel gemakkelijk verzamelen. En dan heb je een totalitair systeem.'

Je zegt dat langzaam begint door te dringen 'wat er gaande is'. Wat is er gaande?

'Bij een bijeenkomst hoorde ik iemand van een groot technologiebedrijf zeggen: over een tijdje hebben we de universele verklaring van de rechten van de mens niet meer nodig, want dan hebben wij data. Dat wil dus zeggen dat je recht niet meer op schrift hoeft te stellen. Dat je mensen eenvoudig kunt aansturen op grond van de data die je over ze hebt. En die technoloog bedoelde het nog positief ook, als een belofte: we kunnen jou beschermen op grond van wat we van jou weten. We geven je richting.

'Wat er gaande is, is dat bedrijven en overheden steeds meer dingen weten over mensen, gegevens verzamelen over wat je eet, hoe je slaapt, wat je doet, en die vervolgens gebruiken op een heel ander beleidsterrein. Je weet waar iemand met de trein of auto naartoe is gereisd en je gaat daar een beslissing over een zorgaanvraag aan koppelen - ik noem maar een voorbeeld.'

'De grote techbedrijven Facebook, Google, Amazon, Apple en Microsoft, de frightful five zoals ze worden genoemd, zijn veel geld aan het vergaren; ze worden verschrikkelijk rijk. Maar wat rijke bedrijven vroeger niet hadden en deze bedrijven wel, is kennis over mensen. 'Het gaat om de optelsom van kennis, geld en macht. Er zit straks een gigantische hoeveelheid power in één zo'n bedrijf; zelfs als daar uitsluitend ontzettend lieve mensen zouden werken, is dat heel onverstandig.

'Intussen nemen die bedrijven wel allerlei publieke functies over. Neem geld. Geld was altijd staatsgeld. Als je nu met een pasje betaalt, staat daar de vlag van Visa op of van Maestro. Het is geen publiek geld meer, het is ook geen geld meer; het zijn financiële gegevens. Het wordt ergens geadministreerd.

Bedrijven nemen langzamerhand allerlei publieke functies over. Als alles privatiseert, als bedrijven straks de ziekenhuizen gaan opkopen, dan heb je geen enkele democratische controle meer over wat ook maar. 'En daar komt het verhaal van die toegang om de hoek kijken: krijgen wij straks nog wel toegang? Want bedrijven bepalen of ik nog wel iets kan kopen, met mijn pasje; en als ik iets wil dat zij niet willen, heb ik geen poot om op te staan. Er is niemand tot wie ik me kan wenden. Het gaat sluipenderwijs, maar het is aan het gebeuren.'

Alles bij de bron; Volkskrant [via Topics]


 

Tienduizenden Bengalen die illegaal in de Indiase deelstaat Assam verblijven, vrezen eenzelfde lot als de Rohingya in Myanmar. De autoriteiten staan op het punt een volksregister te publiceren waarop de namen van rechtmatige inwoners staan. Wie er niet op staat, wordt gedeporteerd. Het plan komt uit de koker van de Bharatiya Janaa Partij (BJP), die vorig jaar aan de macht kwam in Assam. 

Om te bepalen wie Assam moet verlaten, is voor het eerst sinds 1951 een zogenaamd Nationaal Burgerregister (NRC) opgesteld, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen rechtmatige inwoners en diegenen die geen familiebanden in Assam hebben die teruggaan vóór 1971. 

Lokale autoriteiten in Assam zijn al sinds 2015 bezig met het verzamelen van paspoorten, geboortecertificaten en andere documenten die volgens een bevel van het Hooggerechtshof nodig zijn om het burgerregister te legitimeren. Op Oudjaarsavond, de 31e, zal een conceptversie met daarop de eerste namen van rechtmatige inwoners worden gepubliceerd. Op een nog nader te bepalen tijdstip zal de volledige lijst verschijnen; veel namen moeten nog worden gecheckt. 

Niet alleen illegale Bengalen, maar ook inwoners die hun papieren niet op orde hebben, vrezen dat ze het land moeten verlaten. 'Mijn grootouders en mijn ouders zijn allemaal in India geboren, zegt leraar Asiful Rahman, tegen persbureau Reuters. 'Maar vandaag de dag vinden we het moeilijk om documenten te verzamelen om te bewijzen dat we Indiërs zijn. Onze ouders en grootouders waren analfabeet en hebben geen documenten bewaard.'

Alles bij de bron; Volkskrant


 

De Reclame Code Commissie is van oordeel dat Google consumenten niet juist informeert met zijn 'Uw gegevens, u beslist'-advertentie. Die advertentie toonde een schuif met een privacy-instelling, die er in werkelijkheid niet is.

Het bedrijf toonde een schuif met 'Onthoud wat ik zoek op internet', die op 'Dat heb ik nu uitgezet' stond. Google stelde zoekopdrachten te onthouden om 'sneller betere resultaten te tonen'. "Maar we begrijpen het ook als u dit soms liever niet heeft", aldus Google in de advertentie. Gebruikers zouden daarom makkelijk kunnen instellen of zoek- of locatiegegevens onthouden worden.

De Reclame Code Commissie vond dat consumenten met deze advertentie niet goed geïnformeerd worden aangezien de zoekopdrachten nog steeds bewaard worden, ook als dit bij de instellingen is uitgeschakeld. Google doet dit dan om zijn diensten te kunnen verbeteren en niet voor het voorschotelen van gepersonaliseerde reclame of het sneller tonen van resultaten.

Google heeft een reactie op het besluit gegeven: "Deze advertentie was onderdeel van een grotere campagne om meer bekendheid te verkrijgen voor de privacy-instellingen die we bieden.  We hebben zojuist de uitspraak van de Reclame Code Commissie ontvangen en zullen hun feedback zorgvuldig bestuderen."

Alles bij de bron; Tweakers


 

Patiëntenfederatie Nederland is een harde schijf kwijt met eigen bedrijfsgegevens en informatie over de 25.000 panelleden die deelnemen aan enquêtes. De schijf is vermoedelijk ontvreemd bij de verhuizing naar een ander kantoor in Utrecht.

Van de panelleden stonden naam, adres en, als zij daarvoor zelf toestemming hadden gegeven, ook hun aandoening op de schijf vermeld. De federatie heeft melding gedaan van vermissing bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de politie. Ook heeft zij er een extern recherchebureau bijgehaald.

Alles bij de bron; HvN


 

In deze interessante video van CGP Grey wordt op licht komische maar vooral duidelijke wijze uitgelegd hoe machine learning werkt. We kunnen de video van harte aanraden, want in een wereld die steeds meer wordt beheerst door algoritmes en kunstmatige intelligentie kun je maar beter iets van dergelijke processen afweten.

Via deze bron; FreshGadgets


 

Als je iets doet met marketing kan je er moeilijk omheen, de wereld draait nu om data. Data zijn de meest waardevolle handelswaar geworden. Bedrijven die handel drijven met jouw persoonlijke gegevens voeren de wereldwijde ranglijsten van meest waardevolle merken aan. Google, Facebook en Amazon zijn de nieuwe wereldleiders naast Apple, Samsung en Microsoft. Data is in veel gevallen een mooi woord voor persoonlijke gegevens en het verzamelen en verkopen van die gegevens is nu de meest lucratieve business op aarde. 

Gek is het wel. Het beschermen van die gegevens heeft nog nooit zo hoog de agenda gestaan als vandaag en tegelijk is er nog nooit zoveel handel gedreven in privacy gevoelige gegevens als in 2017...

...Dankzij de digitale ontwikkelingen zijn gegevens die vroeger gewoon openbaar waren waardevol geworden. Zo waardevol dat ze nu beschermd moeten worden. We hebben het touwtje uit de brievenbus in handen gegeven van online media conglomeraten die de informatie achter de deur per opbod verkoopt. Computers rekenen op basis van persoonlijke gegevens, foto’s, kliks, likes en hartjes uit wanneer, en tegen welke prijs, je bereid bent om een sapcentrifuge te kopen. Schitterende techniek voor marketeers, maar misschien wordt het inmiddels wel tijd dat dat burgers zelf de verantwoordelijkheid, beschikking en het handelsrecht krijgen op de eigen persoonsgebonden gegevens. 

Alles bij de bron; MarketingFacts


 

Subcategorieën

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha