De Kaderwet EPD (Elektronisch Patiënten Dossier) is op 5 april door de Eerste Kamer verworpen en dus is er geen wettelijke grondslag meer voor de uitwisseling van patiëntengegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP), het centrale onderdeel van het landelijke EPD. De toekomst van een LSP zonder overheidssteun wordt momenteel onderzocht door het Nictiz, dat het LSP mede heeft helpen opzetten.

Een mogelijk scenario is het blijvend uitwisselen van (een deel van de) patiëntengegevens via het LSP, op regionale basis. Veel zorgverleners zijn door hun aansluiting op het LSP voor de regionale uitwisseling van gegevens sowieso al afhankelijk van de nieuwe landelijke infrastructuur. 

Minister Schippers ziet haar eigen verantwoordelijkheid nu als zeer beperkt. "De verantwoordelijkheid voor de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens ligt primair bij het veld." Ze zal bezien in hoeverre aanpassing van de bestaande wet- en regelgeving - de WBP, Wet BIG en de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) - noodzakelijk is.

Die laatste wet regelt bijvoorbeeld al de expliciete toestemming die een patiënt moet geven voor het uitwisselen van zijn gegevens.

Lees alles bij de bron: binnenlandsbestuur

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha