Minister doet Eerste Kamer concessie tijdens EPD-debat maar dat overtuigde de Senaat die volgende week dinsdag over het voorstel stemt, niet.

PvdA, SP, GroenLinks, SGP, ChristenUnie, CDA en ook VVD bleven er dinsdag bij dat het systeem beter eerst zorgvuldig in de kleinere regio’s kan worden opgebouwd. Ook D66 is kritisch. 

VVD; "De onrijpheid van het geheel, de beveiliging is niet in topconditie, het landelijk schakelpunt is geen goed idee. Wij willen een wezenlijk ander wetsvoorstel dat echt niet betekent dat we terugkeren tot de ijstijd."

PvdA; Voor Ing Yoe Tan (PvdA) zijn de handreikingen een druppel op een gloeiende plaat. "Het heil van het EPD en de risico’s voor de privacy en problemen met de beveiliging wegen niet tegen elkaar op". Ze benadrukte dat er ook geen geld meer in het project moet worden gestoken. De afgelopen tien jaar ging jaarlijks 30 miljoen euro naar het EPD.

Lees alles bij de bron; automatiseringsgids waar ook een vernietigend oordeel te lezen is vanuit de ICT-specialisten over dit dossier;

...veel ICT-professionals in de zorg menen dat het landelijk EPD te veel topdown is ontwikkeld en niet aansluit bij de praktijk van de zorg. Maar liefst tweederde onderschrijft die stelling; bijna de helft van deze critici is het zelfs hartgrondig eens met de stelling.

Zorgen over beveiliging leven er ook. 48 procent van de ondervraagden vindt beveiligingsrisico’s en de kans op uitlekken van patiëntgegevens het belangrijkste probleem. Verder worden onder meer het risico op incomplete dossiers en rigiditeit van het systeem als probleem ervaren. 

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha