De Eerste Kamer heeft op dinsdag 15 maart het debat over de invoering van een landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) opgeschort. Minister Schippers van VWS vroeg bedenktijd. Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de privacy van patiënten binnen een landelijk EPD. Het Rathenau Instituut ondersteunde de besluitvorming.

Meer informatie:

de startnotitie met aandachtspunten voor de discussie

Rapport: Het EPD: opvattingen van burgers. Verslag van een focusgroeponderzoek

Project: Databases in beeld

Lees alles bij de bron; Rathenau

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha