De invoering van het elektronisch patiëntendossier lijkt een gebed zonder eind te worden. Opnieuw heeft de Eerste Kamer dinsdag grote bezwaren geuit bij de komst van het elektronisch patiëntendossier (EPD). Een meerderheid wil dat het EPD niet landelijk, maar regionaal wordt opgezet en uitgeprobeerd.

Lees alles bij de verschillende bronnen; automatiseringsgids, webwereld & security

 

Op de site vd eerste kamer valt te lezen;

Een grote meerderheid in de Kamer plaatst vraagtekens bij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van patiënten als een landelijk EPD wordt ingevoerd in de vorm zoals de regering die nu voorstelt. De CDA-fractie kan echter onder voorwaarden instemmen met invoering van een landelijk EPD. CDA-woordvoerder Franken stelt voor dat het EPD voorlopig beperkt blijft tot een 'waarneemdossier' en een medicatiedossier. Stapsgewijs kan volgens het CDA daarna een uitbreiding van het EPD worden gerealiseerd. De fractie van D66 is voorstander van een Landelijk Schakelpunt, maar heeft bedenkingen over de veiligheid van het systeem. Andere Kamerfracties zijn over dit aspect zeer kritisch en lieten in de eerste termijn weten het wetsvoorstel niet te zullen steunen.

VVD-senator Dupuis vatte de kritiek van haar fractie aldus samen: "Waarom deze wet zo en waarom deze wet nu?" De woordvoerders Tan (PvdA) en Slagter-Roukema (SP) pleitten ervoor om het elektronisch patiëntendossier geleidelijk aan, en vooral van onderop op te bouwen. Senator Tan: "De les uit het verleden is om dergelijke systemen kleinschalig te houden in het belang van risicobeperking ten aanzien van de betrouwbaarheid." SP-Kamerlid Slagter-Roukema adviseert de minister: "Houd systemen kleinschalig, het risico op schending van privacy wordt daarmee beperkt en is beter te overzien."

Op verzoek van de minister van VWS de behandeling na de eerste termijn van de Kamer geschorst. De voortzetting van de behandeling is voorzien voor 29 maart 2011.

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha