×

Waarschuwing

JUser: :_load: Kan gebruiker met ID: 92 niet laden

De Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/Jeugd en Gezin (VWS/JG) organiseert in samenwerking met het Rathenau Instituut een expertmeeting over de landelijke invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (EPD).

De leden van de Eerste Kamer willen hun oordeel over het wetsvoorstel mede baseren op de inzichten van deskundigen en betrokkenen in de sector en de opinies van een doorsnede uit de samenleving. Het voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg in verband met de elektronische informatieuitwisseling in de zorg ( 31.466 ) is in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar aanleiding van het wetsvoorstel heeft de Eerste Kamercommissie VWS/JG schriftelijke vragen gesteld.

De regering heeft hierop in een memorie van antwoord gereageerd. Als voorbereiding op de verdere behandeling van het wetsvoorstel wil de Kamercommissie zich verder verdiepen in de verschillende aspecten van het kabinetsvoorstel en de eventuele gevolgen voor de sector en de burgers.

Deze verkenning wordt vormgegeven door een expertmeeting en een onderzoek naar opvattingen van burgers over het EPD. De Eerste Kamer wordt hierbij ondersteund door het Rathenau Instituut.

lees verder bij de bron; www.eerstekamer.nl

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha