Het wetsvoorstel waarmee het medisch beroepsgeheim en de privacy van patiënten wordt afgeschaft omdat zorgverzekeringsmaatschappijen dan rechtstreeks toegang krijgen tot de inhoud van alle medische dossiers van de klanten die bij hen (verplicht) verzekerd zijn. Teken de petitie en/of neem contact op met de leden van de Eerste Kamer.

De wet geeft:

  • De zorgverzekeraars de mogelijkheid om zorgverleners te verplichten tot het aanleveren van alle medische diagnose en behandelgegevens als daarom gevraagd wordt in het kader van formele controle op fraude ( klopt het dat bepaalde zorg geleverd is, door bevoegden, volgens correct tarief) en zogenaamde ’materiële controle’ waaronder verstaan wordt dat de verzekeraars onderzoeken of er wel voldaan is aan de volgens hen bepaalde ‘meest aangewezen behandeling’.
  • De Nederlandse Zorgautoriteit grotere bevoegdheden in het kader van ‘fraude bestrijding’
  • Overheidsinstanties, die bij fraudebestrijding betrokken zijn, het recht om medische gegevens via de zorgverzekeringsmaatschappijen te verkrijgen en onderling uit te wisselen.

Volgens het voorstel moet U als er, buiten Uw medeweten om onderzoek wordt gedaan naar de gegevens van Uw medisch dossier, daarvan in de meest extreme gevallen binnen 3 maanden ná afloop op de hoogte worden gesteld. 

We wijzen er op dat dit voorstel om de wet te wijzigen ten onrechte gepresenteerd wordt als noodzakelijk voor het bestrijden van fraude.  Via de brief van de Privacybarometer als de informatie van het Medisch Contact kunt u lezen waarom dit wetsvoorstel daartoe onnodig en ondoelmatig is.

Omdat het maar zeer de vraag is of de Eerste Kamer het belang van Uw privacy en het in stand houden van het medisch beroepsgeheim wel vind opwegen tegen de markwaarde die uw medische gegevens vormen voor het particuliere bedrijfsleven en overheidsinstanties, doen wij een beroep op U. Verhef u stem voor het te laat is. Want Uw medische gegevens zijn goud waard in de gedigitaliseerde samenleving en minister Schippers van VWS zal er alles aan doen om die data van U als Zorgobject voor de Zorg als markt te bemachtigen.

Steun daarom de petitie en neem zo mogelijk ook de moeite om de Eerste Kamerleden rechtstreeks aan te schrijven. Voor het schrijven van brieven en e-mails kunt u gebruik maken van de voorbeeld brief

Brieven aan de leden van de Eerste Kamer of commissie van VWS van de Eerste Kamer kunt U sturen naar Postbus Postbus 20017,  2500 EA Den Haag of per e-mail via het secretariaat t.a.v. de griffier W. de Boer,  warmolt.deboer@eerstekamer Rechtstreeks kunt u de leden van de commissie VWS van de Eerste Kamer ook per e-mail benaderen.

Onderaan de voorbeeldbrief vindt u de mailadressen van de fractieleden uit de commissie voor volksgezondheid waarvan bekend is dat zij nog twijfelen of zij het wetsvoorstel zullen steunen. Teken de petitie en/of neem contact op met de leden van de Eerste Kamer.

Alles bij de bron; Burgerrechtenvereniging Vrijbit


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha