***, juni 2014

Aan: ......, 


Met deze brief wil ik u inlichten over het gebruik van gegevens, die in ons elektronisch dossier verzameld worden over uw diabetes. Onze huisartspraktijk doet mee aan een grootschalige gegevensverzameling rond diabeteszorg voor (wetenschappelijk) onderzoek. Daarvoor gaan gegevens van diabetespatiënten uit het hele noorden van het land anoniem gebruikt worden. Het gaat om gegevens over controles, behandeling en uitkomsten, zoals laboratoriumwaarden, oogcontroles, bijkomende ziektes en voorgeschreven geneesmiddelen. 

Uiteraard worden deze gegevens ontdaan van uw naam, adres en woonplaats. Met andere woorden: deze gegevens worden anoniem gemaakt voordat ze onze praktijk verlaten. Wel krijgen ze een uniek nummer, dat voor de onderzoekers niet terug is te herleiden tot uw persoon

...Als u niet wilt dat uw anonieme gegevens gebruikt worden voor het onderzoek, dan vraag ik u dit aan mij te melden. Dan worden uw gegevens geblokkeerd. Dit heeft geen gevolgen voor uw zorg of behandeling, die blijft zoals die is. Als u geen bezwaar heeft, dan hoeft u niets te doen

 

De pdfvolledige brief en pdfhet antwoord daarop van de geadresseerde zijn met zijn uitdrukkelijke toestemming hier te lezen, waarvoor dank !

 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha