Een bewoner van Elspeet heeft bezwaar tegen het verstrekken van persoonlijke gegevens door de gemeente aan derden. De man wilde weten aan wie de gemeente zijn gegevens heeft verstrekt en heeft een overzicht gekregen.

Hieruit blijkt dat de gemeente gegevens van hem heeft uitgewisseld aan een advocaat.

De Elspeter vindt dat zijn belang tot bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer zwaarder weegt dan het belang van de verzoeker om uitvoering te kunnen geven aan een wettelijk voorschrift. Op 24 januari 2011 heeft de Commissie Bezwaarschriften geadviseerd het bezwaar van de Elspeter ongegrond te verklaren.

Bron; veluweland

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha