Dat een uitzendconsulent zomaar toegang heeft tot de medische informatie van interims is behoorlijk opzienbarend. Eigenlijk kan het strikt genomen ook niet. Medische informatie is enkel voorbehouden voor geschoold medisch personeel dat bovendien beroepsgeheim heeft.

Om dat toch mogelijk te maken wordt in het nieuwe wetsontwerp een kunstgreep uitgehaald. Er wordt gewoon ontkend dat de medische gegevens die in de databank zitten waartoe uitzendconsulenten toegang hebben, medische gegevens zijn. In het wetsvoorstel lezen we: “Deze gegevensbank bevat inzonderheid de resultaten van de beslissingen inzake medische geschiktheid van de uitzendkrachten; deze gegevens worden niet beschouwd als medische persoonsgegevens.”

Het is een uitspraak van het kaliber ‘Ceci n’est pas une pipe’, zegt Herman Fonck van het ACV. Je zit met een databank vol persoonlijke medische gegevens en daarvan wordt gezegd dat het geen persoonlijke gegevens zijn?! Zo hoopt men van de netelige kwestie verlost te zijn. Wel weigerden een aantal diensten principieel om er mee te werken, net omdat die persoonlijke medische gegevens bevat. “De Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDEWE) bijvoorbeeld heeft altijd geweigerd om mee te werken aan die databank. Het gevolg is dat de databank eigenlijk nooit goed gefunctioneerd heeft”, aldus Fonck. “Ook de privacycommissie heeft altijd geoordeeld dat het delen van persoonlijke medische gegevens steeds een inbreuk vormde op de privacy. Het is met deze patstelling dat het in de steigers staande wetsontwerp wil afrekenen. Door gewoon te ontkennen dat het om persoonlijke medische gegevens gaat, wil men de discussies over privacy omzeilen.”

Alles bij de bron; deWereldMorgen


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha