De Patiëntenfederatie vindt dat patiënten niet achteraf maar vooraf moeten worden geïnformeerd als hun medisch dossier wordt ingezien door een zorgverzekeraar.

Uit onderzoek van de federatie blijkt dat bijna tachtig procent van de ondervraagden het belangrijk vindt dat vooraf om toestemming wordt gevraagd. 'We vertellen niet gauw wat we verdienen, en nog minder makkelijk wat er in ons medisch dossier staat', zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie, 'mensen zeggen, het is mijn dossier, laat me daar zelf over beslissen'.

Voor het inkijken van medische dossiers zijn strikte voorwaarden opgesteld.

  • Het mag alleen een arts zijn van de zorgverzekaar (dus niet de receptionist of manager van de afdeling klachtenbehandeling)
  • Bij het inzien geldt een medisch beroepsgeheim
  • Inzien mag alleen als je aantoonbaar kunt maken dat je op geen andere manier een vermoeden van fraude kunt controleren

Op de verwerking van persoonsgegevens door verzekeraars wordt toegezien door de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Persoonsgegevens. Het wetvoorstel om de patiënten vooraf te informeren heeft het dinsdag niet gehaald. Net als bij de donorwet moet de Eerste Kamer nog instemmen met het besluit.

Alles bij de bron; BNR


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha