Een vergunning aangevraagd bij de gemeente Capelle? Dan is de kans groot dat je persoonlijke gegevens, BSN-nummers, volledige namen, adressen, handtekeningen, mobiele telefoonnumers en e-mailadressen, op de gemeentelijke website zijn te vinden.

De gemeente Capelle laat weten dat er sprake is van een datalek. ,,Bij het publiceren van de collegestukken zijn aanvraagformulieren met gegevens gepubliceerd", aldus een gemeentewoordvoerder. De exacte omvang van het datalek is nog niet bekend. De gemeente nam direct maatregelen nadat bij deze krant een tip was binnengekomen over het rammelende ICT-netwerk. Een deel van de website is direct offline gezet tot de formulieren zijn verwijderd.

In de Wet bescherming persoonsgegevens is opgenomen dat organisaties de plicht hebben persoonsgegevens goed te beveiligen. Burgerservicenummers vallen ook nog eens onder de zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Omdat het een uniek en tot de persoon te herleiden nummer is. ,,Onzorgvuldig gebruik van het BSN brengt privacyrisico's met zich mee. Bijvoorbeeld misbruik van persoonsgegevens en identiteitsfraude", aldus een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens. Handtekeningen en BSN-nummers mag een overheidsorganisatie nooit openbaar maken, laat de organisatie weten.

Alles bij de bron; AD


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha