Kinderopvangorganisaties moeten voorzichtig omgaan met gegevens en foto’s van kinderen op de groep. Twee jaar na gebruik van de opvang moeten privacygevoelige persoonsgegevens bijvoorbeeld officieel vernietigd worden. Dat het mis kan gaan, blijkt uit een incident in Baarn.

Daar vond een passant allerlei vertrouwelijk materiaal dat onversnipperd in een tasje zat. Het was weggegooid door medewerkers van de naastgelegen kinderopvang. In de tas zaten foto’s waar kinderen herkenbaar op stonden, overzichten van taxiritten en lijsten met mailadressen en mobiele nummers van ouders. Een woordvoerder van de kinderopvangorganisatie erkent in de krant dat de gegevens vernietigd hadden moeten worden.

Er is op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Maar als het gaat om privacygevoelige gegevens, dan is de afspraak dat deze uiterlijk twee jaar nadat de opvang beëindigd is, verwijderd worden. Op de website autoriteitpersoonsgegevens.nl staat precies wat de regels zijn m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens.

Alles bij de bron; KinderopvangTotaal


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha