Europa probeert de datahonger in te perken van grote techbedrijven, die door gebrek aan regelgeving uitgroeiden tot de rijkste multinationals ter wereld. ‘Het is allemaal onderdeel van het economische model: hoe meer data, hoe meer winst − en winst gaat boven alles.’

In een gedigitaliseerde wereld zijn data een levensader voor bedrijven, overheden, inlichtingendiensten, tal van andere organisaties én burgers. Uit data vloeit immers informatie voort, en informatie leidt tot kennis en inzicht. Op basis daarvan zijn we in staat om (economisch) te handelen. Bovendien zijn ‘Big Data’ (ontelbaar veel aan elkaar gekoppelde gegevens) de brandstof waarop algoritmen en daarmee kunstmatige intelligentie (A.I.) draaien. 

De aanjagers van deze technologische revolutie − Amazon, Apple, Facebook, Google en Microsoft naast nog een hele reeks andere multinationals uit met name Silicon Valley − zijn ongekende invloed gaan uitoefenen op de levens van miljarden mensen. Ze hebben zich zo ontiegelijk veel data, waaronder persoonsgegevens, toegeëigend, dat een aanzienlijk deel van het menselijk geheugen inmiddels in de cloud zweeft. Al doende zijn ze tot de meest waardevolle bedrijven ter wereld gaan behoren.

Het vergaren, analyseren en doorverkopen van persoonsgegevens is zo lucratief dat de meeste ondernemingen zich er tegenwoordig in meer of mindere mate mee bezighouden. Schimmige partijen met namen als Cxense, MindTake en OpenX leggen zich er zelfs exclusief op toe....

....Het internet en Big Data hebben ons leven zonder twijfel verrijkt en vergemakkelijkt, maar hebben er (samen met grootschalig cameratoezicht) tegelijkertijd voor gezorgd dat burgers wereldwijd continu in de gaten worden gehouden, het mensenrecht privacy tot een minimum is gereduceerd en het er alle schijn van heeft dat je verdachte bent totdat het tegendeel is bewezen.

Denk aan de strenge beveiliging waar je doorheen moet op moderne luchthavens als Schiphol – beveiliging die functioneert op basis van databases vol biometrische persoonsgegevens. Big Data heeft Big Brother naar een niveau getild waar de Stasi alleen maar van had kunnen dromen.

Tegen de achtergrond van de hardnekkige valse tegenstelling ‘veiligheid versus privacy’ slurpen sommige inlichtingendiensten – in het Westen met name de Amerikaanse NSA en het Britse GCHQ – net zo massaal data op uit binnen- en buitenland als Facebook, Amazon en Google. 

Dat Big Tech zo allesoverheersend is geworden, is goeddeels te wijten aan het feit dat er jarenlang aan weerszijden van de oceaan nauwelijks regelgeving en toezicht was. De industrie kon naar lieve lust haar gang gaan. En zo snel als technologie voortschrijdt, zo langzaam hobbelt het wetgevende proces daar achteraan. Een keerpunt in Europa was in 2018 de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) waar jarenlang aan is gewerkt....

Alles bij de bron; OneWorld [long-read]


 

Ruim 25% van de Europese consumenten gebruikt op dit moment een browser die de functionaliteit van de third party cookies blokkeert. Doordat ook Google Chrome deze cookies straks niet meer ondersteunt, groeit dit percentage binnen twee jaar uit naar 85%. 

Het wegvallen van de cookie moet de privacy van de internetgebruiker beter beschermen en maakt het immers buitengewoon lastig doelgroepen te targeten op het open internet. Dat geldt onder meer voor consumenten die eerder een website bezochten, of die een actieve interesse tonen in bepaalde producten of diensten. Verder kunnen marketeers ook niet langer volgen wie hun advertenties bekeken en dus ook niet managen hoe vaak internetgebruikers een advertentie te zien krijgen.

...Talrijke partijen werken keihard aan mogelijke cookie-alternatieven. Deze oplossingen vallen grofweg uiteen in twee categorieën: authenticated (geverifieerde) en anonymous (anonieme) targeting.

Met geanonimiseerde targeting doen adverteerders en/of uitgevers geen poging om de eindgebruiker te identificeren of te volgen. Zij bereiken de juiste doelgroep door de advertentie in een relevante omgeving te plaatsen (‘contextueel targeten’) of te tonen aan groepen anonieme gebruikers die bepaalde kenmerken delen (‘geaggregeerd targeten’).

Een andere interessant vorm van anoniem targeten is de zogenaamde ‘geaggregeerde’ oplossing. Hierbij target de adverteerder geen individuele internetgebruikers, maar een groep of ‘cohort’ niet nader identificeerbare consumenten die één of meerdere kenmerken delen. 

Authenticated (oftewel geverifieerde) targeting is met name voor grote online uitgevers een effectieve oplossing. Zij hebben immers een directe en vaak intieme relatie met een groot aantal gebruikers. Als daar een duidelijke meerwaarde tegenover staat en de voorwaarden transparant zijn, zijn veel van die gebruikers bereid om hun gedrag op één of meerdere websites te laten monitoren.

Één van de uitdagingen bij deze vorm van targeting is dat alleen de uitgever gebruikers kan volgen, en dan alleen over de eigen website of domein. Die online omgeving moet dan dus wel groot genoeg zijn. Alleen dan kan er immers voldoende data worden gegenereerd om voor adverteerders van echte meerwaarde te zijn. Dit alternatief is dus niet geschikt voor kleinere uitgevers.

Alles bij de bron; Adformatie


 

Verschillende Nederlandse intensive care units kondigden dinsdag 'een primeur' aan: ze gaan 'op grote schaal samenwerken en gegevens delen' zodat ernstige ziektes makkelijker bestreden kunnen worden. Het gaat om een samenwerking tussen alle 69 intensive care units in Nederland die onderling data gaan delen over patiënten. De gegevens komen straks vanuit de verschillende ic's terecht in één databank. 

Het gaat om 'meer dan 30.000 datapunten per ic-patiënt per dag'. Die worden centraal verzameld en bestudeerd met algoritmes. "Elke kleine verandering in de situatie van een IC-patiënt levert data op waarvan artsen kunnen leren", schrijft de Nederlandse Vereniging voor Intensive Cares in hun aankondiging. "Hoe meer data, hoe groter de kans op bruikbare algoritmes die ingezet kunnen worden om intensivisten te helpen bij het maken van behandelkeuzes op de ic."...

...Juristen van het project zijn op dit moment nog bezig om data protection impact assessments uit te voeren en kijken ze naar de mogelijke uitzonderingsgronden in de privacy- en zorgwetgeving over wanneer het nodig is toestemming te vragen.

De deelnemende instanties begrijpen dat dat vraagstuk een heet hangijzer is omdat het hier over gevoelige, medische gegevens gaat. Die moeten anoniem blijven, maar dat is volgens Elbers, intensivist bij het Amsterdam UMC en is de projectleider van het programma om data te delen, een lastig proces. "In de Europese wetgeving is anonimisering een goed gedefinieerd begrip. Je moet aannemelijk kunnen maken wat de kans is dat je iemand kunt identificeren vanuit een database. Dat kan bijvoorbeeld door te kijken naar technische mogelijkheden, maar ook om hoe groot de kans is dat iemand toegang tot een database heeft en of iemand van plan is met die gegevens aan de haal te gaan."

Voor het huidige plan zijn dergelijke strenge eisen niet nodig zegt Elbers omdat de data vooral intern wordt gebruikt. De gegevens zijn volgens hem niet anoniem, maar pseudoniem. 

Alles bij de bron; Tweakers [Premium artikel]


 

Net zoals Google en Facebook verzamelt Instagram veel persoonlijke gegevens over gebruikers. Deze informatie wordt gebruikt om nauwkeurige profielen van gebruikers samen te stellen. Instagram zet deze profielen in om gepersonaliseerde advertenties te verkopen.

Het is belangrijk dat je je bewust bent van de informatie die je deelt op Instagram. Je hebt verschillende mogelijkheden om de data die Instagram over jou verzamelt te beperken. Het is bijvoorbeeld belangrijk om kritisch naar je privacyinstellingen te kijken om je account beter te beschermen en beveiligen. Daarnaast zorgt het gebruik van een VPN ook voor meer veiligheid en privacy.

Ben je helemaal klaar met de dataverzameling van Instagram? Dan kun je er altijd nog voor kiezen om je gehele account te verwijderen.

Alles bij de bron; VPN-gids


 

De Gegevensbeschermingsautoriteit adviseert de Belgische overheid om de plannen om banken elk jaar het saldo van klanten aan de belastingdienst te verstrekken niet in te voeren. In het kader van hun onderzoeksbevoegdheid, kunnen belastingambtenaren nu al de informatie opvragen die ze nodig hebben, aldus de Gegevensbeschermingsautoriteit. Een uitbreiding van de informatieplicht voor het bankwezen zou daarom niet noodzakelijk zijn.

De Belgische overheid wilde die uitbreiding wel, omdat de procedure nu tijdrovend zou zijn. De fiscus kan al wel in de database van het zogenoemde Centraal Aanspreekpunt, of CAP, zien welke bankrekeningen iemand heeft. De overheid heeft plannen om te verplichten dat banken jaarlijks de saldi van bankrekeningen leveren aan het CAP, zodat de belastingdienst deze gegevens direct in kan zien.

Alles bij de bron; Tweakers


Het Nederlandse leger heeft sinds de corona-uitbraak veel informatie verzameld over haar eigen samenleving. "Zorgwekkend, want het leger is er niet voor om de eigen bevolking in de gaten te houden", zegt politicoloog en defensiejournalist Dieuwertje Kuijpers...

..."De krijgsmacht probeert momenteel een inhaalslag te maken en dat is niet geheel onterecht. Alles wordt steeds meer digitaal en Defensie probeert daarin mee te gaan. Maar als het bijvoorbeeld gaat om de effecten van nepnieuws, dan heb je echt kennis van methodes nodig om dat te kunnen meten en die lijkt bij de krijgsmacht te ontbreken."

Volgens Kuijpers wordt het probleem eigenlijk tweeledig. "Het volgen van Nederlandse civiele doelen is de taak van ons leger ten eerste al niet, daarnaast gebruiken ze ook nog eens twijfelachtige methodes. Die klinken erg gewichtig, terwijl de wetenschappelijke basis echt flinterdun is."...

..."Dit is in principe geen taak van de krijgsmacht; die is er voor de veiligheid van de staat. We hebben civiele diensten voor de veiligheid op straat. Op het moment dat defensie de vijand van de staat op straat gaat zoeken, lopen deze terreinen door elkaar."

Alles bij de bron; 1Vandaag


 

Google zet binnenkort bij Gmail-gebruikers een pop-up in beeld met de mogelijkheid om bepaalde functies, zoals automatisch sorteren van e-mail en invullen van zinsdelen bij het typen, in- of uit te schakelen. 

De pop-up legt gebruikers de keuze voor of ze 'slimme functies' willen behouden of uitzetten. Vervolgens stelt Google de vraag of andere diensten dan Gmail, Chat en Meet, waaronder Assistent en Maps, dezelfde data mogen gebruiken, schrijft Google.

Het kunnen uitschakelen van de diensten is niet nieuw, maar dat Google de keuze voorlegt in een pop-up, is wel nieuw. Dat moet bevorderen dat mensen een bewuste keuze maken om Google data te laten gebruiken in ruil voor de functies die de diensten bieden. "Deze nieuwe instelling is ontworpen zodat het minder moeite kost om de instellingen te begrijpen. Dat komt voort uit wat we geleerd hebben uit gebruiksonderzoek en de nadruk die toezichthouders leggen op begrijpelijke keuzes voor gebruik van data." De pop-up zal in de komende weken bij gebruikers in Gmail verschijnen.

Bron; Tweakers [via Radar]


 

De massale opslag van data door inlichtingendiensten AIVD en MIVD is in strijd met het recht op privacy en het recht op de bescherming van persoonsgegevens. Daarom moet de inlichtingenwet uit 2017 worden aangepast. Dit bepleit jurist Jan-Jaap Oerlemans maandag in zijn inaugurele rede aan de Universiteit Utrecht waar hij bijzonder hoogleraar Inlichtingen en Recht wordt.

Oerlemans, tevens senior onderzoeker bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), gaat in zijn oratie in op de ‘datahonger’ van inlichtingendiensten...

...Als voorbeeld van de ‘datahonger’ noemt Oerlemans het verzamelen van passagiersgegevens. Die gegevens – volledige naam, nationaliteit, geboortedatum, geslacht en het vertrekpunt en aankomstpunt van een vlucht – worden bij alle vluchten van buiten de EU naar Nederland vastgelegd en doorgegeven aan de marechaussee. Dat is afgesproken in een Europese richtlijn uit 2004. De marechaussee kijkt vervolgens of er personen tussen zitten die op een opsporingslijst staan of die extra controle behoeven.

De AIVD en MIVD krijgen die miljoenen gegevens via een sluiproute: ze gebruiken daarvoor de informantenbevoegheid. Zouden de geheime diensten middels hacken of aftappen de miljoenen data willen binnenhalen dan gelden daarvoor strenge waarborgen. Maar bij de informantenbevoegdheid gelden die niet. 

Oerlemans: ‘De informantenbevoegdheid in artikel 39 Wiv 2017 is echt een gedrocht van een artikel. De meeste mensen denken bij een informant aan een persoon, een individu, die meewerkt en informatie geeft aan de AIVD of de MIVD op vrijwillige basis. Maar pas als je het artikel goed leest, zie je dat ook overheidsinstellingen op vrijwillige basis gegevens kunnen verstrekken.’

En dat is precies wat gebeurt: de AIVD vraagt de passagiersgegevens gewoon op bij de marechaussee, die de data geautomatiseerd en in bulk doorgeeft. ‘Dat is een goed voorbeeld van wat we ‘function creep’ noemen, waarbij gegevens dus op een andere manier worden gebruikt dan oorspronkelijk de bedoeling was.’

Als de AIVD de bulkdatasets heeft ontvangen, worden de data verrijkt met andere gegevens om doelwitten te identificeren. Daarbij geldt vervolgens geen uiterste bewaartermijn voor de opslag van de data. De AIVD – en MIVD, die de data weer van de AIVD krijgt – kunnen de miljoenen passagiersgegevens van alle Nederlanders in theorie eindeloos bewaren. 

Oerlemans is aangesteld voor een periode van vijf jaar. Hij hoopt als bijzonder hoogleraar bij te dragen aan meer kennis over de wetgeving voor inlichtingendiensten. ‘Omdat het wetgeving betreft die burgers moeten beschermen tegen misbruik van de overheid.’

Alles bij de bron; Volkskrant


 

Als je ‘bakker’ intypt in Google, krijg je meteen de locatie, openingsuren, ratings en contactgegevens te zien van de bakkerijen het dichtst bij jou in de buurt. Handig, maar dat je zoekresultaten zo gepersonaliseerd zijn heeft ook een keerzijde. 

“Net als alle bedrijven willen de mensen van Google dat de gebruikers van hun product tevreden zijn. Ze willen dus dat iedereen die de zoekmachine gebruikt meteen het juiste antwoord vindt op zijn of haar vraag”, zegt doctoraatsonderzoekster Annelien Smets van onderzoeksgroep imec-SMIT-VUB. “Alleen is dat niet altijd evident. Om te begrijpen wat je precies bedoelt met je zoektermen, verzamelt Google dus zo veel mogelijk informatie over jou. Op basis daarvan kunnen wiskundige formules - de zogenaamde algoritmes - de resultaten tevoorschijn toveren die voor jou persoonlijk het meest relevant zijn.” 

“Bij de personalisatie houdt Google in de eerste plaats rekening met je locatie”, vertelt Smets. “Via apps of websites die je toegang geeft tot de gps in je smartphone, weet Google waar je bent.”

Een tweede factor bij de personalisatie is je zoekgeschiedenis, die wordt doorgespeeld via je IP-adres. “Ook searches op YouTube kunnen mee in rekening worden gebracht, omdat de dienst eigendom is van Google”, vervolgt de onderzoekster. Een derde element dat je zoekresultaten bepaalt, is het advertentieprofiel dat Google van je heeft opgemaakt. De informatie daarvoor komt deels uit je zoekgeschiedenis en deels van tracking cookies. 

Puzzelstukjes over je persoonlijkheid die Google mist, zal het proberen in te vullen op basis van profielen van andere mensen die op je lijken. Vaak zijn die voorspellingen akelig accuraat. “Je kan je advertentieprofiel checken via adssettings.google.com”, tipt Smets. “Je zal zien dat Google op de hoogte is van je geslacht, hoe oud je ongeveer bent, je gezinssituatie, je job, je hobby’s, eventuele huisdieren, of je al dan niet een huis bezit, welke muziek je graag hoort… Die kennis komt niet alleen van pas om je relevante zoekresultaten voor te schotelen, maar ook om gepersonaliseerde advertenties te kunnen plaatsen"

Verder houdt Google bij de rangschikking van de zoekresultaten ook rekening met de actualiteitswaarde en de gebruiksvriendelijkheid van websites.

“Enerzijds is het natuurlijk best handig. Maar anderzijds moet je beseffen dat deze manier van werken een aantal minder positieve gevolgen heeft. Zo worden bepaalde patronen die aanwezig zijn in onze maatschappij, onbewust in de hand gewerkt." Een ander veelbesproken nadeel is dat je door de personalisatie terechtkomt in een zogenaamde filterbubbel. “Websites en nieuwsberichten die niet stroken met je interesses of opvattingen, zullen je door de volgorde van de zoekresultaten doorgaans minder snel bereiken. Hoe ernstig de filterbubbel is, valt heel moeilijk te onderzoeken, omdat Google continu sleutelt aan de algoritmes die het gebruikt. Toch mag je het fenomeen niet onderschatten”, waarschuwt Smets.

MEER PRIVACY? PROBEER DIT

• Gebruik een andere webbrowser dan Google Chrome 

•  Kies in die browser voor een privacy-georiënteerde zoekmachine

• Kan je echt geen afstand nemen van Google Chrome? Pas dan je privacysettings aan.

• Niet alle cookies accepteren. Het is sterk aangeraden enkel de noodzakelijke, functionele cookies te aanvaarden die ervoor zorgen dat de site goed werkt. Alle andere cookies dienen om je surfgedrag in de gaten te houden. 

• Download een advertentieblocker. 

• Log niet in met je Google-account (of Facebookaccount) als een website dat vraagt, maar maak een nieuw profiel aan met je e-mailadres. 

Alles bij de bron; HLN


 

Vrijdag verschijnen fraaie groeicijfers over het afgelopen derde kwartaal, maar de tweede coronagolf zorgt nu alweer voor krimp. Door de economische grilligheid is er grote behoefte aan recente cijfers. Hoe peilen economen de actuele economie?

...De coronagolf en de economische golf verlopen echter zo grillig dat beleidsmakers, ondernemers, beleggers en economen dringend behoefte hebben aan een actueler beeld. Vandaar dat ze voor de officiële cijfers uitkomen al houvast zoeken bij minder officiële gegevens. Welke snel en frequent beschikbare data geven betrouwbare indicaties over de economische actualiteit?

Zijn dat de gegevens over mobiliteit die Google openbaar maakt als een vorm van publieke dienstverlening? Helpen die om te zien of mensen naar winkels gaan of juist thuisblijven? Of is de luchtvervuiling een goede indicator van vervoer en bedrijvigheid? De pinbetalingen van consumenten? Het aantal vliegtuigen van en naar Schiphol? Kun je cijfers krijgen van vacatureplatforms die iets zeggen over de arbeidsmarkt?

Welke betrouwbare gegevens maken nu opgang? En wat heb je eraan?

Alles bij de bron; NRC


 

Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha