De Europese Commissie werkt aan plannen voor een digitaal Europees identiteitsbewijs, waaraan mogelijk ook medische gegevens en andere zaken worden gekoppeld. Over deze plannen, die nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn, leven grote zorgen, onder meer over privacy. Reden om de stelling ‘Een Europees digitaal identiteitsbewijs en medisch dossier gaan te ver’ voor te leggen aan het Metro-panel....

...Siri Beerends, Cultuursocioloog Media Lab SETUP en Promovenda Universiteit Twente

„Ik ben het met de stelling eens, het gaat te ver. Als het over dit soort systemen gaat, hoor je vaak dat het ook op een privacyvriendelijke manier ontwikkeld kan worden. Maar die stap komt pas daarna. Want je zou in eerste plaats het bestaansrecht van dit soort systemen ter discussie moeten stellen. Daarmee kan namelijk uiteindelijk nog meer data aan elkaar geknoopt worden. Ik zie het als een mogelijk opstapje naar een sociaal kredietsysteem zoals in China. Zeker in combinatie met andere ontwikkelingen op het gebied van datakoppeling,

Dat komt ook steeds meer naar Europa toe. In Bologna en in Beieren heb je al een smart citizen wallet. Als je je afval goed scheidt, veel van het openbaar vervoer gebruik maakt of veel energie bespaart, krijg je punten van de gemeente waarmee je bepaalde voordelen kunt krijgen.

Dat klinkt allemaal heel nobel en met de beste intenties om burgers de ‘goede’ richting op te sturen. Het probleem is: wie bepaalt wat goed gedrag is en waar ligt de grens?...

...Martin Buijsen, Hoogleraar gezondheidsrecht aan de Erasmus Universiteit

Niets mis dus met een digitaal Europees medisch dossier, alleen je zou wel willen dat mensen zelf kunnen beslissen over wie er inzage krijgt in dat medische dossier, dus dat zij degenen zijn die bepalen wie er inzage in zouden hebben. Op dit moment is het nog onduidelijk of dat ook het geval zal zijn, maar het is moeilijk voorstelbaar dat daar niet in voorzien zal zijn. In principe beslist de patiënt wie er inzage in de gegevens mag hebben en dat wordt eigenlijk in heel Europa wel aanvaardt. Ik kan me niet voorstellen dat men een Europees medisch dossier overweegt zonder dat de patiënt daar zelf zeggenschap over heeft.”

„Ik ben er niet bang voor dat een Europees digitaal identiteitsbewijs met daaraan gekoppeld een medisch dossier, tot kwalijke zaken zal leiden. Heel Europa kent dezelfde privacy-verordening. Waar het gaat om de bescherming van informationele privacy zijn we binnen de Europese Unie allemaal onderworpen aan dezelfde regels."

... Jaap-Henk Hoepman, Universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Rijksuniversiteit Groningen

„Een van mijn zorgen over het digitaal Europees identiteitsbewijs is dat als de infrastructuur er eenmaal is, we de wet- en regelgeving er speciaal voor aanpassen, want die kun je altijd veranderen. Daarnaast maak ik me er zorgen over dat het volstrekt niet gedefinieerd is hoe zo’n systeem er uit moet zien. Er wordt gesproken van een wallet op je telefoon, maar het is niet duidelijk of al die informatie dan ook echt alleen maar op je telefoon staat. Je gaat er dan ook vanuit dat mensen een moderne smartphone hebben en ze weten hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat is nog maar de vraag.

Alleen in een heel ideaal scenario kunnen we een digitaal identiteitsbewijs beperkt en gecontroleerd inzetten. Maar ik zie nu al dat het idee is dat het systeem uitgebreid kan worden, zodat je er bijvoorbeeld ook je medisch dossier aan kunt hangen of de digitale euro. Op die manier raakt alles wel heel erg verknoopt en dat maakt de controle die landen en burgers hebben wel heel beperkt.”

Alles bij de bron; Metronieuws


 

 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!