Drie grote fouten in de laatste DMA-tekst van 13 april bieden Big Tech de kans om de regels voor gegevensbescherming, privacy en concurrentie te omzeilen en daarmee op ondermijning van de wet.  Als de fout niet wordt gecorrigeerd, blijven de zogenaamde poortwachters zoals socialemediabedrijven en zoekmachines vrij spel houden.

Een kleine zestig vooraanstaande privacy-hoogleraren o.a. uit Nederland en België, onder leiding van de Ierse Raad voor Burgerlijke Vrijheden (ICCL) stellen dit vandaag in een noodbrief.

De ondertekenaars van de noodbrief maken zich met name zorgen over het weglaten van de verwijzing naar ‘specifieke verwerkingsdoeleinden’. Deze omissie kan door poortwachters worden gebruikt om te suggereren dat ze gegevens kunnen combineren met een enkele opt-in: hoewel de vereisten van de AVG-privacywetgeving onaangetast blijven, creëert deze weglating een fatale dubbelzinnigheid. 

Het schrappen van de verwijzing naar ‘verwerkingsdoeleinden’ ontneemt de Europese Commissie ook de bevoegdheid om toezicht te houden op het combineren van data.

De derde fout is het toevoegen van de woorden ‘verwerking met het oog op het leveren van advertentiediensten’. Dit zal Big Tech in staat stellen ten onrechte te beweren dat een enkele opt-in voldoende is om de honderden gegevensverwerkings-doeleinden met betrekking tot hun online advertentie-activiteiten te legitimeren.

De ondertekenaars dringen er op aan deze fouten te herstellen door terug te keren naar een eerdere tekst van artikel 5(1)a in de DMA van 2 maart. 

Alles bij de bron; Computable


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!