Onderzoek is belangrijk. Onderzoek gebruiken als dekmantel om ongecontroleerd toegang te krijgen tot gevoelige officiële gegevens is dat niet.

Begin juli diende de Oostenrijkse kanselier, Sebastian Kurz, een wetsvoorstel in dat een aardverschuiving zou veroorzaken in de manier waarop de overheid omgaat met de gegevens van haar burgers. EDRi's lid epicenter.works deelt dat het huidige wetsvoorstel vanuit privacy-oogpunt fundamenteel onjuist is en een enorme hoeveelheid gegevens over de hele bevolking blootstelt aan het risico van misbruik.

De voorgestelde wet heeft betrekking op alle gegevens die momenteel in het bezit zijn van het Oostenrijkse bureau voor de statistiek, alsmede op gegevens uit andere officiële registers die eerder door de verantwoordelijke overheidsdienst zijn goedgekeurd voor vrijgave aan onderzoekers. Momenteel wordt besproken of gezondheidsgegevens uit het ELGA-systeem kunnen worden vrijgegeven; dit zou alle patiëntendossiers en medicatie omvatten.

Veel soorten informatie van de belastingdienst zijn al in handen van het Oostenrijkse bureau voor de statistiek en zouden dus onmiddellijk worden opgenomen. Ook denkbaar is de vrijgave van gegevens van het gerechtelijk systeem, immigratiediensten of van het onlangs uitgebreide onderwijsdocumentatiesysteem, waarin nu de volledige onderwijsgeschiedenis van een persoon tot aan zijn pensionering wordt opgeslagen, van de lagere school tot de door het werkloosheidsagentschap (AMS) verplicht gestelde opleiding.

Het Oostenrijkse bureau voor de statistiek is in staat om zelfs dergelijke grote hoeveelheden gegevens grondig te anonimiseren alvorens ze aan derden vrij te geven. Maar vervanging door pseudoniemen is alleen toegestaan voor naam, adres en andere unieke identificatiegegevens, zoals het socialezekerheidsnummer.

Met deze aanpak wordt het bijna zeker dat bijna elk individu uniek identificeerbaar is aan de hand van de resterende gegevens, die dus persoonsgegevens zijn in de zin van de GDPR. Dat is niet alleen ons standpunt, maar ook dat van de Data Privacy Council in zijn kritische verklaring over het wetsvoorstel van kanselier Kurz.

Het wetsontwerp garandeert niet dat alleen erkende onderzoeksinstellingen toegang krijgen tot de gegevens. Er bestaat een niet-uitputtende lijst van instellingen, maar het Bureau voor de Statistiek van Oostenrijk kan verdere instellingen toevoegen op basis van losjes gedefinieerde criteria.

Dit is naar het voorbeeld van het EU-bureau voor de statistiek Eurostat. Bovendien wordt in de toelichting bij het wetsontwerp gesuggereerd dat ook banken en overheidsdiensten toegang tot de gegevens moeten kunnen krijgen, en is de toegang evenmin beperkt tot binnenlandse instellingen. Er is geen enkel criterium om bekend te maken of het voorgenomen onderzoek in het algemeen belang is of welke commerciële belangen ermee worden nagestreefd. De "voornaamste resultaten" moeten online worden gepubliceerd, maar alle andere resultaten kunnen geheim worden gehouden. Zodra een instelling toegang heeft gekregen tot de registergegevens, mag zij deze gebruiken voor andere onderzoeksdoeleinden die geen verband houden met het ingediende onderzoeksvoorstel.

Alles bij de bron; EDRI [vertaald met www.deepl.com/translator]


 


Abonneer je nu op onze wekelijkse nieuwsbrief!
captcha