Vrijdag verschijnen fraaie groeicijfers over het afgelopen derde kwartaal, maar de tweede coronagolf zorgt nu alweer voor krimp. Door de economische grilligheid is er grote behoefte aan recente cijfers. Hoe peilen economen de actuele economie?

...De coronagolf en de economische golf verlopen echter zo grillig dat beleidsmakers, ondernemers, beleggers en economen dringend behoefte hebben aan een actueler beeld. Vandaar dat ze voor de officiële cijfers uitkomen al houvast zoeken bij minder officiële gegevens. Welke snel en frequent beschikbare data geven betrouwbare indicaties over de economische actualiteit?

Zijn dat de gegevens over mobiliteit die Google openbaar maakt als een vorm van publieke dienstverlening? Helpen die om te zien of mensen naar winkels gaan of juist thuisblijven? Of is de luchtvervuiling een goede indicator van vervoer en bedrijvigheid? De pinbetalingen van consumenten? Het aantal vliegtuigen van en naar Schiphol? Kun je cijfers krijgen van vacatureplatforms die iets zeggen over de arbeidsmarkt?

Welke betrouwbare gegevens maken nu opgang? En wat heb je eraan?

Alles bij de bron; NRC


 


Schrijf je in op onze wekelijkse nieuwsbrief!